Home   |   Thailand food database training   |   Old Website   |  Sitemap   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
News Update > Home > News Update

เปิดรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรม "ซาลาเปาแฮนด์เมด 5 ไส้ ทำกินก็ง่าย ทำขายก็รวย" อบรม วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ (ด่วนรับจำนวนจำกัด!!!)

Update 14.05.2019 View 73 Timeขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พลชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Update 17.05.2019 View 80 Timeเกลือสมุนไพรโซเดียมต่ำ ตอบเทรนด์ “อาหารอนาคต” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11192 หน้า 26 (บนซ้าย) ได้เผยแพร่ข้อมูลเกลือสมุนไพรโซเดียมต่ำ ตอบเทรนด์ “อาหารอนาคต” ผลงานวิจัยร่วมกับคุณชุษณา เมฆโหรา นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Update 16.05.2019 View 43 Timeหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11185 หน้า 2 (บน) ได้เผยแพร่ข้อมูล Juice Ball เจลบอลน้ำผลไม้ ผลงานวิจัยร่วมกับ ดร.วิชชา ตรีสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารนวัตกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Update 16.05.2019 View 40 Timeเปิดรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัย "อาหารดัดแปลงเนื้อสัมผัส" สถานที่ปฏิบัติงาน : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร --------------------------------------------------- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ดร. อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล โทร : 081-481-9150 Email : aunchalee.a@ku.th

Update 15.05.2019 View 61 Time... 1 2 3 4 5 ...

 
There are Visitors
0000000