หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 นวัตกรรม > หน้าหลัก > ผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม


    
ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวข้าวโพดสีม่วง

ผู้ประดิษฐ์  นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช  
ผู้ร่วมประดิษฐ์  นายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน   น.ส. วราภรณ์ ประเสริฐ  
น.ส.กัษมาพร   ปัญต๊ะบุตร น.ส. งามจิตร โล่วิทูร และนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ   

ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวข้าวโพดสีม่วงโดยใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ (Extruder )
มีส่วนประกอบหลัก คือ ข้าวโพดสีม่วงซึ่งผลิตจากโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและ
พัฒนาพืชศาสตร์ที่ดำเนินการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดสีม่วงลูกผสม โดยใช้
พันธุ์ข้าวโพดสีม่วงจากประเทศเปรูผสมกับสายพันธุ์ไทย ผลงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการ
แปรรูปเมล็ดข้าวโพดสีม่วง ในรูปแบบของข้าวโพดบดหยาบ (Corn grit)
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสแนคหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดพองกรอบด้วย
เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน โดยกระบวนการผลิตเริ่มจาก ผสมวัตถุดิบต่างๆ ด้วยเครื่องผสม แล้วนำเข้าเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ ได้ผลิตภัณฑ์เอกซ์ทรูเดต นำไปอบแห้งในตู้อบลมร้อนหรือนำมาเคลือบเพิ่มเติมเพื่อปรุงแต่งกลิ่นรส ได้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวชนิดสุกพองที่มีส่วนประกอบของข้าวโพดสีม่วง มีคุณประโยชน์ในด้านโภชนาการ มีโปรตีน เส้นใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระ
ได้แก่ แอนโทไซยานินและ สารฟีนอลิก ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ ที่ได้มีคุณลักษณะเด่นในด้านคุณสมบัติเชิงสุขภาพ แตกต่างจากสแนคข้าวโพดโดยทั่วไปที่ผลิตจากข้าวโพดสีเหลือง อีกทั้งผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวข้าวโพดสีม่วงดังกล่าวยังไม่มีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์


   
     
 
   
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000