หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 นวัตกรรม > หน้าหลัก > ผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม

    
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติผสมสมุนไพร

ผู้ประดิษฐ์ นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช
ผู้ร่วมประดิษฐ์ นายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน นางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย
น.ส.กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร และ นายวายุห์ สนเทศ

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติผสมสมุนไพรไทยที่ได้จากงานวิจัยนี้
เป็นการประยุกต์ ใช้สมุนไพรในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติ
ที่ต่อยอดจากงานวิจัยเดิมสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน
ที่มีศักยภาพต่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวมีมูลค่าเพิ่มในแง่ของสารสร้างสุขภาพ หรือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สร้างจุดขายและแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในท้องตลาดได้
สำหรับกระบวนการผลิตเครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติผสมสมุนไพรไทย
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนแรกเป็นการผลิตผงธัญชาติสำเร็จรูปผสมสมุนไพร โดยใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ ขั้นตอนที่สองเป็นการนำผงธัญชาติสำเร็จรูปผสมสมุนไพรมาปรุงแต่งกลิ่นรส
ให้เหมาะสม ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญชาติสำเร็จรูปผสมสมุนไพรที่สะดวก
ต่อการบริโภค โดยละลายน้ำร้อนได้ทันที และมีคุณค่าทางโภชนาการ
เสริมใยอาหารและสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

 

   
     
 
   
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000