หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 นวัตกรรม > หน้าหลัก > ผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม

    
ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคผสม...

ผู้ประดิษฐ์  นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช  
ผู้ร่วมประดิษฐ์  นายนิพัฒน์    ลิ้มสงวน น.ส. พิศมัย  ศรีชาเยช
น.ส.กัษมาพร   ปัญต๊ะบุตร  และ นายวายุห์  สนเทศ

ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคผสมผงเปลือกมังคุดที่พัฒนา
ได้จากงานวิจัยนี้ เป็นการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผล
ทางการเกษตรของไทย ที่ประสบปัญหาภาวะสินค้าเกษตรล้นตลาดและ
ราคาตกต่ำ อีกทั้งเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน
ที่มีศักยภาพต่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรม

 

   
     
 
   
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000