หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 นวัตกรรม > หน้าหลัก > ผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม


    
ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคผสมผงผักสีม่วง

ผู้ประดิษฐ์  นางจุฬาลักษณ์    จารุนุช  
ผู้ร่วมประดิษฐ์ นายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน, น.ส. วราภรณ์ ประเสริฐ  
นายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ และนายวรพล เพ็งพินิจ

นักวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร(จุฬาลักษณ์ จารุนุช นิพัฒน์ ลิ้มสงวน วราภรณ์ ประเสริฐ พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ และนายวรพล เพ็งพินิจ ) ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคเพื่อสุขภาพ สำหรับประทานกับนม โดยเสริมคุณค่าทางโภชนาการจากพืชผักสีม่วงแดง ได้แก่ มันเทศสีม่วง บีทรูท และกะหล่ำปลีม่วง ซึ่งผ่านการทำแห้งและนำมาใช้เป็นวัตถุดิบร่วมกับข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลืองและอื่นๆ โดยใช้กรรมวิธีการผลิตแบบเอ็กซ์ทรูชัน ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากมีข้อดีหรือคุณประโยชน์ที่หลากหลาย ทั้งผลิตได้เร็ว ใช้ระยะเวลาในการผลิตสั้น อัตราการผลิตสูง ผลิตได้จำนวนมาก ต้นทุนการผลิตต่ำ พื้นที่และแรงงานที่ต้องใช้ในการผลิตต่อหนึ่งหน่วยการผลิตมีค่าน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตแบบอื่น ยืดหยุ่นได้หลากหลายทั้งในแง่ของวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การปรับเปลี่ยนสภาวะการผลิตและรูปแบบของหน้าแปลน เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคที่หลากหลายที่มีเนื้อสัมผัสตามที่ต้องการและได้รูปลักษณ์ที่สวยงามที่ต้องการออกแบบ ตลอดจนปรับเปลี่ยนวัตถุดิบเพื่อทำให้เกิดคุณประโยชน์ในด้านเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งไม่อาจทำได้ง่ายในกระบวนการผลิตแบบอื่น ด้วยกระแสความตื่นตัวของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญต่อการรักษาสุขภาพ ซึ่งการเลือกซื้ออาหารเช้าธัญชาติหรือซีเรียลที่ดีต่อสุขภาพนั้น ควรเลือกข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากโภชนาการ หนึ่งหน่วยบริโภคของอาหารเช้าธัญชาติ (ประมาณ30 กรัม) ควรประกอบด้วยพลังงาน 100-200 กิโลแคลอรี่ มีโปรตีนไม่น้อยกว่า 2 กรัม ใยอาหารไม่น้อยกว่า 2 หรือ 3 กรัม ไขมันไม่มากกว่า 3 กรัม ไม่มีคอเลสเตอรอล น้ำตาลไม่มากกว่า 8 กรัม และโซเดียมไม่เกิน 100-150 มิลลิกรัม รวมทั้งมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่น เหล็ก โฟเลต วิตามินบี 6 และวิตามินบี 12 เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคโดยเสริมวัตถุดิบจากพืชผักสีม่วง นอกเหนือจากการใช้ธัญพืชเพียงอย่างเดียว ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้ นอกจากจะมีคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกับมาตรฐานที่กำหนดในรูปแบบของฉลากโภชนาการแล้วยังเสริมคุณประโยชน์ด้านสุขภาพให้กับผลิตภัณฑ์เพราะประกอบด้วยสารสร้างสุขภาพทั้งแอนโทไซยานิน และสารฟีนอลิกซึ่งมีคุณสมบัติในด้านฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรค เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อสุขภาพ


   
     
 
   
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000