หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 นวัตกรรม > หน้าหลัก > ผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม


    
เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปข้าวกล้องงอก

ผู้ประดิษฐ์  นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช  
ผู้ร่วมประดิษฐ์ นายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน, น.ส.วราภรณ์ ประเสริฐ
นายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ และนายวรพล เพ็งพินิจ      

เครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติหรือเครื่องดื่มชนิดชงพร้อมดื่มเป็นผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันที่รับประทานเป็นอาหารเช้า เนื่องจากสภาวะทางสังคมในปัจจุบันที่เร่งรีบและมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา ทำให้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ เนื่องจากมีความสะดวกในการบริโภค ใช้เวลาในการเตรียมเพื่อบริโภคสั้น เพียงเติมน้ำร้อนก็สามารถรับประทานได้ทันที ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่ามีการขยายตัวและเติบโตของผลิตภัณฑ์มากขึ้นเรื่อยๆ และด้วยกระแสตอบรับในแง่ของสุขภาพที่ผู้บริโภคต้องการสารสำคัญที่เป็นประโยชน์จากผลิตภัณฑ์อาหาร จึงทำให้ความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องงอกมากขึ้นเป็นเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการยังมีปัญหาในแง่ของกระบวนการผลิตซึ่งมักใช้วิธีการแปรรูปแบบง่ายๆในระดับครัวเรือนหรือถ้าใช้เครื่องจักรก็เป็นระบบชุดไม่ต่อเนื่อง(Batch) ดังนั้นจึงพัฒนาต่อด้วยระบบเอกซ์ทรูชันอันเป็นระบบแบบต่อเนื่อง(Continuous) สามารถเพิ่มอัตราการผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรม นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังได้ศึกษาการนำข้าวกล้องงอกมาเจลาติไนซ์ด้วยเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ ซึ่งสามารถนำข้าวกล้องงอกพรีเจลไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องดื่มสำเร็จรูปหรือเครื่องดื่มชนิดชงพร้อมดื่มที่ผลิตจากกระบวนการเอกซ์ทรูชันให้มีลักษณะเนื้อสัมผัสตรงกับความต้องการของผู้บริโภค โดยมีการกระจายตัวที่ง่ายขึ้น และมีการละลายที่ดีกว่าด้วยความหนืดต่ำ


   
     
 
   
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000