หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 นวัตกรรม > หน้าหลัก > ผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม


    
สแนคข้าวและถั่วลันเตาสีทอง

ผู้ประดิษฐ์  นางจุฬาลักษณ์    จารุนุช  
ผู้ร่วมประดิษฐ์ นายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน, น.ส.วราภรณ์ ประเสริฐ  
นายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ และนายวรพล เพ็งพินิจ  

ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวชนิดกรอบพองที่มีข้าวหักและถั่วลันเตาสีทอง
เป็นองค์ประกอบหลักที่พัฒนาได้จากงานวิจัยนี้ เป็นการสร้างผลิตภัณฑ
์ใหม่จากเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชันที่มีศักยภาพต่อ
การผลิตในเชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรม สร้างองค์ความรู้และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจาก
เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชันให้หลากหลายมากขึ้นในแง่ของอาหารสุขภาพ ต่อยอดจากงานวิจัยเดิมในการผลิตอาหารขบเคี้ยวที่มีองค์ประกอบส่วน
ใหญ่เป็นแป้งจากธัญพืช วัตถุดิบหลักที่นำมาใช้ประโยชน์ในโครงการ
วิจัยนี้นอกจากจะเป็นข้าวหักซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เป็นผลพลอยได้จากการ
สีข้าวที่นำมาเพิ่มมูลค่าแล้วยังประกอบด้วยถั่วลันเตาสีทองซึ่งมี
คุณประโยชน์ในการเสริมสารสร้างสุขภาพในด้านโปรตีน
กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย เส้นใยอาหาร
วิตามิน และเกลือแร่ รวมทั้งรีซิสแตนท์สตาร์ช
(Resistant starch)สารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา
ได้มีคุณสมบัติเด่นดึงดูดผู้บริโภคในแง่ของคุณบัติเชิงสุขภาพ


   
     
 
   
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000