หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 นวัตกรรม > หน้าหลัก > ผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม

    
ข้าวแกงทอดกึ่งสำเร็จรูป

วารสารงานวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2555

ผลิตภัณฑ์ข้าวแกงทอดของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชนะการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2550 ได้รับรางวัลที่ 1 ที่จัดโดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้าวแกงทอดสร้างสรรค์โดยใช้ข้าวหอมมะลิ หรือข้าวเหนียวเป็นส่วนประกอบหลัก ใช้สมุนไพรและเครื่องเทศปรุงแต่งกลิ่น รสชาติ ให้มีกลิ่นอายของอาหารไทย มี 4 สูตร ได้แก่ สูตรแกงเหลือง สูตรแกงเขียวหวาน

 

   
     
 
   
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000