หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 นวัตกรรม > หน้าหลัก > ผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม

 

    
ข้าวตูเอ็กซ์เพรส

วารสารงานวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2555

ข้าวตูเอ๊กซ์เพรส คือผลงานวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จากการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ขนมไทยกึ่งสำเร็จรูปทางเลือกใหม่ ที่พัฒนา
จากภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการปรุง เพื่อเพิ่มความสะดวก
สบายในการทำให้แก่ผู้บริโภค โดยคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการของขนมชนิด
นี้ด้วยการนำข้าวกล้อง ซึ่งมีใยอาหาร กรดไขมันจำเป็น
(กรดโอลีอิค กรดลิโพลิอิค และกรดปาล์มมิติค ฯลฯ)

 

   
     
 
   
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000