หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 นวัตกรรม > หน้าหลัก > ผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม

 

    
ข้าวกล้องหอมมะลิเสริมสุขภาพกาบาไรซ์

วารสารงานวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2555

(ผลิตจากข้าวกล้องหอมมะลิ 100%) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดอันดับ 10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยข้าวกล้องหอมมะลิเสริมสุขภาพกาบาไรซ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมอันดับ

 

   
     
 
   
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000