หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 นวัตกรรม > หน้าหลัก > ผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม

    
"นักเก็ตปลาส้ม" (Plaa-som Nuggets)

วารสารงานวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2555

เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารล่าสุดจากโครงการ IFRPD : ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยได้ศึกษาวิจัยการใช้กล้าเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ (starter culture) นำมาผลิตปลาส้มและพัฒนาปลาส้มในรูปแบบนักเก็ต ซึ่งเป็นปลาส้มที่มีคุณภาพดี ใช้เวลาหมักสั้น ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค เป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมักที่ได้มาตรฐานสากล

 

   
     
 
   
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000