หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 นวัตกรรม > หน้าหลัก > ผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม

    
ผลิตภัณฑ์ขมิ้นผง

วารสารงานวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2555

นางวิภา สุโรจนะเมธากุล นักวิจัยฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการวิจัยและพัฒนาสกัดขมิ้นผงเพื่อการชงชาและเครื่องดื่มสุขภาพ ซึ่งผลิตภัณฑ์ขมิ้นผง เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ทำจากสารสกัดขมิ้น โดยใช้โพลิแซคคาไรด์ คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส เป็นตัวกักเก็บสารออกฤทธิ์จากขนางวิภา สุโรจนะเมธากุล

 

   
     
 
   
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000