หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 นวัตกรรม > หน้าหลัก > ผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม

    
"มอร์นิ่งป๊อบส์" ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าจากธัญพืช

วารสารงานวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2555

ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าจากธัญพืช คิดค้นและพัฒนาโดยสถาบันค้นคว้าและ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลิตโดยใช้เทคโนโลยี เอ็กซ์ทรูชั่นทำให้ได้รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกับท้องตลาดทั่วไป นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยเสริมคุณค่าทางด้าน ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยเสริมคุณค่าทางด้าน Anthocyanin, Phenolic compounds และ Antioxidant activity

 

   
     
 
   
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000