หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา > หน้าหลัก > ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

     
 

 


ผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์/ได้รับรองคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงาน : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ปีงบประมาณ : 2553 (1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553) 

ลำดับ

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อผู้แต่ง

ประเภท

หน่วยงานที่รับรองการจดลิขสิทธิ์

1 เทคโนโลยีการผลิตบิสกิตถั่วเขียว เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา
คำขอ : 232331 / 12-04-2553
ทะเบียน : ว.18304 / 03-05-2553
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ "สแนคเบญจรงค์(Benjaronk Snack)
ด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา
คำขอ : 232329 / 12-04-2553 
ทะเบียน : ว.18302 / 03-05-2553
3 สถานการณ์โรคอ้วนสู่การพัฒนาขนมเด็กเพื่อสุขภาพ เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา
คำขอ : 232330 / 12-04-2553
ทะเบียน : ว.18303 / 03-05-2553
4 เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน...กับการผลิตขนมขบเคี้ยวในระดับอุตสาหกรรม เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา
คำขอ : 232328 / 12-04-2553
ทะเบียน : ว.18301 / 03-05-2553
5 นวัตกรรมข้าวไทย ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 234154 / 18-05-2553
ทะเบียน : ว.18604 / 18-06-2553
6 ผลิตภัณฑ์กะทิสำเร็จรูป รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 234155 / 18-05-2553 
ทะเบียน : ว.18605 / 18-06-2553
7 PLA : พลาสติกย่อยสลายได้ช่วยลดภาวะโลกร้อน รศ.ดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 234156 / 18-05-2553 
ทะเบียน : ว.18606 / 18-06-2553
8 Rambu-Teen...เครื่องดื่มแนวใหม่ใส่ใจสุขภาพ นิพัฒน์ ลิ้มสงวน และคณะ ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 234157 / 18-05-2553 
ทะเบียน : ว.18607 / 18-06-2553
9 Resistant Starch type III ศันสนีย์ อุดมระติ, ประจงเวท สาตมาลี, อรวรร ตติรัตน์ และสงวนศรี เจริญเหรียญ ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 234158 / 18-05-2553 
ทะเบียน : ว.18608 / 18-06-2553
10 ภูมิแพ้อาหาร (FOOD ALLERGY) วิภา สุโรจนะเมธากุล ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 234159 / 18-05-2553 
ทะเบียน : ว.18609 / 18-06-2553
11 ENCAPSULATION & FOOD INDUSTRY วิภา สุโรจนะเมธากุล ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 234160 / 18-05-2553 
ทะเบียน : ว.18610 / 18-06-2553
12 ข้าวตูเอ็กซ์เพรส...ขนมหวานทันใจ สไตล์ย้อนยุค ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 234161 / 18-05-2553
ทะเบียน : ว.18611 / 18-06-2553
13 ฝ่าวิกฤตอาหารของไทยด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วรรณดี สุทธินรากร ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 234162 / 18-05-2553 
ทะเบียน : ว.18612 / 18-06-2553
14 น้ำปานะ น้ำผักผลไม้กับการดูแลสุขภาพ ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 234163 / 18-05-2553 
ทะเบียน : ว.18613 / 18-06-2553
15 Food Quality Assurance Service Center (FQA) ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 234165 / 18-05-2553 
ทะเบียน : ว.18615 / 18-06-2553
16 การกักเก็บสารออกฤทธิ์จากขมิ้นผงเพื่อสุขภาพ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา
คำขอ : 234166 / 18-05-2553 
ทะเบียน : ว.18616 / 18-06-2553
17 การพัฒนาขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีเชิงอุตสาหกรรม เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 235061 / 14-06-2553 
ทะเบียน : ว.18764 / 05-07-2553
18 เรื่อง กล้วย กล้วย เพื่อสุขภาพที่ดี เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 235062 / 14-06-2553 
ทะเบียน : ว.18765 / 05-07-2553
19 ความท้าทายในการทำแห้งกล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติก สิรินันท์ ชมภูแสง ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 235063 / 14-06-2553 
ทะเบียน : ว.18766 / 05-07-2553
20 อาหารฮาลาลไทยก้าวไกลสู่โลก วันเพ็ญ มีสมญา ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 235064 / 14-06-2553 
ทะเบียน : ว.18767 / 05-07-2553
21 ก้าวไกลไปกับงานวิจัยเอกซ์ทรูชัน จุฬาลักษณ์ จารุนุช ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 235065 / 14-06-2553 
ทะเบียน : ว.18768 / 05-07-2553
22 เรื่องราวด้านกลิ่นรสจากห้องปฏิบัติการด้านอาหาร สุมิตรา บุญบำรุง ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 235066 / 14-06-2553 
ทะเบียน : ว.18769 / 05-07-2553
23 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณคลอลาเจนใน
อาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร
พุทธลักษณ์ ไขประกาย ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 235067 / 14-06-2553 
ทะเบียน : ว.18770 / 05-07-2553
24 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
จากข้าวที่มีธาตุเหล็กสูงและเสริมธาตุเหล็ก
สุดารัตน์ เรืองมณีไพทูรย์ ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 235068 / 14-06-2553 
ทะเบียน : ว.18771 / 05-07-2553
25 น้ำมะตูม เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 235298 / 18-06-2553 
ทะเบียน : ศ5.3167 / 15-07-2553
26 น้ำมะพร้าวอ่อน เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 235299 / 18-06-2553 
ทะเบียน : ศ5.3168 / 15-07-2553
27 น้ำตะไคร้ใบเตย เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 235300 / 18-06-2553 
ทะเบียน : ศ5.3169 / 15-07-2553
28 น้ำลำไย เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 235301 / 18-06-2553 
ทะเบียน : ศ5.3170 / 15-07-2553
29 น้ำเก็กฮวย เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 235302 / 18-06-2553 
ทะเบียน : ศ5.3171 / 15-07-2553
30 น้ำมะนาว เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 235303 / 18-06-2553 
ทะเบียน : ศ5.3172 / 15-07-2553
31 น้ำกระเจี๊ยบ เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 235304 / 18-06-2553 
ทะเบียน : ศ5.3173 / 15-07-2553
32 น้ำส้ม เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 235305 / 18-06-2553 
ทะเบียน : ศ5.3174 / 15-07-2553
33 น้ำผลไม้รวม เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 235306 / 18-06-2553 
ทะเบียน : ศ5.3175 / 15-07-2553
34 น้ำเสาวรส เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 235307 / 18-06-2553 
ทะเบียน : ศ5.3176 / 15-07-2553
35 น้ำเสาวรสผสมมะม่วง เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 235308 / 18-06-2553 
ทะเบียน : ศ5.3177 / 15-07-2553
36 นมข้าวโพด เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 235309 / 18-06-2553 
ทะเบียน : ศ5.3178 / 15-07-2553
37 นมถั่วเหลือง เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 235310 / 18-06-2553 
ทะเบียน : ศ5.3179 / 15-07-2553
38 โกโก้ เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 235311 / 18-06-2553 
ทะเบียน : ศ5.3180 / 15-07-2553
39 นมเย็น เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 235312 / 18-06-2553 
ทะเบียน : ศ5.3181 / 15-07-2553
40 ฝากไว้ให้รู้จัก...ชวนมารักษ์ผักพื้นบ้าน เพลินใจ ตังคณะกุล ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 236304 / 12-07-2553 
ทะเบียน : ว.19096 / 29-07-2553
41 ข้าวแกงทอดขอพูด เพลินใจ ตังคณะกุล ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 236305 / 12-07-2553 
ทะเบียน : ว.19097 / 29-07-2553
42 ข้าวเพื่อสุขภาพ (Functional Products from Rice) พัชรี ตั้งตระกูล ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 236306 / 12-07-2553 
ทะเบียน : ว.19098 / 29-07-2553
43 ไก...เส้นไหมโภชนาการสูงในลำน้ำน่าน กัญญา สุจริตวงศานนท์ ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 236307 / 12-07-2553 
ทะเบียน : ว.19099 / 29-07-2553
44 พัฒนาการของเครื่องวิลเลจเทคเจอร์ไรเซอร์ กฤษณะ เต็มตระกูล ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 236308 / 12-07-2553 
ทะเบียน : ว.19100 / 29-07-2553
45 ความวิจิตรของผักพื้นบ้านไทยมุมที่อยากให้ใครใครได้รู้จัก เกศศิณี ตระกูลทิวากร ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 236309 / 12-07-2553 
ทะเบียน : ว.19101 / 29-07-2553
46 คุณค่าเชิงสุขภาพของผักพื้นบ้านและอาหารไทย จันทร์เพ็ญ แสงประกาย ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 236310 / 12-07-2553 
ทะเบียน : ว.19102 / 29-07-2553
47 การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร และผักที่ใช้ในผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ ชมดาว สิกขะมณฑล ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 236311 / 12-07-2553 
ทะเบียน : ว.19103 / 29-07-2553
48 ผลิตภัณฑ์น้ำลูกยอ ชิดชม ฮิรางะ ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 236312 / 12-07-2553 
ทะเบียน : ว.19104 / 29-07-2553
49 ความหวานจากภูมิปัญญาไทย...น้ำตาลทรายแดง พิศมัย ศรีชาเยช ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 236313 / 12-07-2553 
ทะเบียน : ว.19105 / 29-07-2553

 

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000