หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา > หน้าหลัก > ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

     
 

 


ผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์/ได้รับรองคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงาน : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ปีงบประมาณ : 2554 (1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554) 

ลำดับ

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อผู้แต่ง

ประเภท

หน่วยงานที่รับรองการจดลิขสิทธิ์

1 ก๋วยเตี๋ยวผัดไข่ราดหน้าผักคะน้า  นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247379 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4055 / 24-12-2553
2  ข้าวผัดไข่นพเก้า นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247380 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4056 / 24-12-2553
3 ข้าวผัดฮาวายห่อไข่ นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247381 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4057 / 24-12-2553
4 ข้าวหน้าไก่ ไข่ดาว นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247382 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4058 / 24-12-2553
5 ข้าวหน้าไข่หมูทอดญี่ปุ่น นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247383 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4059 / 24-12-2553
6 ซุปไข่มักกะโรนี นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247384 / 10-11-2553
 ทะเบียน : ศ5.4060 / 24-12-2553
7 แซนด์วิชไข่ นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247385 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4061 / 24-12-2553
8 มันฝรั่งอบไข่กับซาวครีม นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247386 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4062 / 24-12-2553
9 เส้นหมี่ไข่ฝอยซี่โครงหมูอบ นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247387 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4063 / 24-12-2553
10 ออมเลตแฮมกับขนมปังปิ้ง นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247388 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4064 / 24-12-2553
11 กระเพาะปลาไข่ต้ม นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247389 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4065 / 24-12-2553
12 ขนมจีนน้ำยาปลาไข่ต้ม นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247390 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4066 / 24-12-2553
13 ข้าวผัดน้ำพริกกะปิ ไข่ฟู นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247391 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4067 / 24-12-2553
14 ข้าวหน้าไข่เจียวทรงเครื่องต้มยำ นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247392 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4068 / 24-12-2553
15 ข้าวไข่ระเบิด นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247393 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4069 / 24-12-2553
16 ข้าวหน้าปลาผัดฉ่าไข่ดาว นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247394 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4070 / 24-12-2553
17 ไข่ม้วนหมี่กะทิ นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247395 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4071 / 24-12-2553
18 ซอสทาร์ทาร์ไข่ต้ม กับปลากะพงชุบเกล็ดขนมปังทอด นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247396 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4072 / 24-12-2553
19 ซุปไข่ใส่ปู นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247397 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4073 / 24-12-2553
20 ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยใส่ไข่ นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247398 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4074 / 24-12-2553
21 ราเมนน้ำหน้าไข่ นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247399 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4075 / 24-12-2553
22 แกงกะหรี่ไข่ นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247400 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4076 / 24-12-2553
23 ไข่เจียวสามสี นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247401 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4077 / 24-12-2553
24 ไข่ชมจันทร์ นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247402 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4078 / 24-12-2553
25 ไข่ตุ๋นจักรพรรดิ นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247403 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4079 / 24-12-2553
26 ไข่พะโล้กับเต้าหู้ นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247404 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4080 / 24-12-2553
27 ไข่สอดไส้ปลาสามรส นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247405 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4081 / 24-12-2553
28 น้ำพริกปลาช่อนผักต้มไข่ต้ม นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247406 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4082 / 24-12-2553
29 บวบผัดไข่ นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247407 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4083 / 24-12-2553
30 ปลาผัดผงกะหรี่ซอสไข่ นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247408 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4084 / 24-12-2553
31 ยำเกล็ดดาว นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247409 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4085 / 24-12-2553
32 ยำไข่ต้มกับพริกหนุ่ม นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247410 / 10-11-2553
ทะเบียน : ศ5.4086 / 24-12-2553
33 ยำถั่วพูไข่ต้ม นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247411 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4087 / 24-12-2553
34 ห่อหมกไข่ นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 247412 / 10-11-2553 
ทะเบียน : ศ5.4088 / 24-12-2553
35 อาหารขบเคี้ยวชนิดสุกพองที่มีปลายข้าวและถั่วลันเตาสีทองเป็นองค์ประกอบหลัก  นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 250112 / 09-12-2553 
ทะเบียน : ศ5.4090 / 14-01-2554
36 อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคผสมผงผักสีม่วง นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 250113 / 09-12-2553 
ทะเบียน : ศ5. 4091 / 14-01-2554
37 อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคผสมผงเปลือกมังคุด นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช ลข.3_ภาพถ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 250114 / 09-12-2553 
ทะเบียน : ศ5.4092 / 14-01-2554
38 Germinated Brown Rice Extruded Products นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 250115 / 09-12-2553 
ทะเบียน : ว.23085 / 14-01-2554
39 Collet Extruder กับการผลิตโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปในเชิงพาณิชย์ นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 250116 / 09-12-2553 
ทะเบียน : ว.23086 / 14-01-2554
40 HEALTHY EXTRUDED SNACK นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 250117 / 09-12-2553 
ทะเบียน : ว. 23087 / 14-01-2554
41 เครื่องดื่ม น้ำตาลน้อย ทางเลือกเพื่อสุขภาพต้นแบบ นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 251530 / 07-01-2554 
ทะเบียน : ว.23414 / 16-02-2554
42 มารู้จักเครื่องดื่มกันเถอะ  นางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 251537 / 07-01-2554 
ทะเบียน : ว.23421 / 16-02-2554
43 สายพันธุ์ยีสต์สำหรับการหมักไวน์ในอนาคต  นายประมวล ทรายทอง ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 251531 / 07-01-2554 
ทะเบียน : ว.23415 / 16-02-2554
44 ยีสต์ : ผลกระทบเชิงคุณภาพและความปลอดภัยต่อผลิตภัณฑ์อาหาร นายประมวล ทรายทอง ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา
คำขอ : 251532 / 07-01-2554 
ทะเบียน : ว.23416 / 16-02-2554
45 AMYLOLYTIC LACTIC ACID BACTERIA (ALAB) นายประมวล ทรายทอง ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 คำขอ : 251533 / 07-01-2554
 ทะเบียน : ว.23417 / 16-02-2554
46 STARTER CULTURE สู่อุตสาหกรรมอาหารหมักในอนาคต นายประมวล ทรายทอง ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ : 251534 / 07-01-2554 
ทะเบียน : ว.23418 / 16-02-2554
47 Saccharomyces boulardii โปรไบโอติกยีสต์ นายประมวล ทรายทอง ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา
คำขอ : 251535 / 07-01-2554 
ทะเบียน : ว.23419 / 16-02-2554
48 โปรไบโอติก การดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร นายประมวล ทรายทอง ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา
คำขอ : 251536 / 07-01-2554 
ทะเบียน : ว.23420 / 16-02-2554
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000