หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา > หน้าหลัก > ทะเบียนสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร

 

ลำดับ ประเภท ประเทศ เลขที่ ผู้ประดิษฐ์ เรื่อง วันที่ได้รับการ
จดทะเบียน
วันหมดอายุ
56 อนุสิทธิบัตร ไทย 4676 น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล และคณะ น้ำปรุงรสห่อหมกสำเร็จรูป 23 ธันวาคม 2551 27 พฤษภาคม 2556
57 อนุสิทธิบัตร ไทย 10028 นางพัชรี ตั้งตระกูล และคณะ เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกผสมข้าวเหนียวดำ 26 มิถุนายน 2558 30 สิงหาคม 2561
58 อนุสิทธิบัตร ไทย 10091 น.ส.ช่อลัดดา เที่ยงพุก และคณะ เครื่องดื่มมันเทศผสมน้ำผลไม้และน้ำข้าวหมาก 17 กรกฎาคม 2558 10 เมษายน 2562
59 อนุสิทธิบัตร ไทย 10382 นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ และนายวีรยุทธ ทิมครองธรรม สูตรน้ำสลัดที่มีน้ำนมถั่วเหลืองและวุ้นนาโนเซลลูโคส
เป็นส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิต
14 กันยายน 2558 10 เมษายน 2562
60 อนุสิทธิบัตร ไทย 10383 นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช และคณะ ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจากถั่วเขียวโดยใช้
เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์
14 กันยายน 2558 27 พฤษภาคม 2564
61 อนุสิทธิบัตร ไทย 10455 น.ส.งามจิตร โล่วิทูร และคณะ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดซังข้าวโพด
สีม่วง และกรรมวิธีการผลิต
30 กันยายน 2558 16 พฤศจิกายน 2563
62 อนุสิทธิบัตร ไทย 10599 นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช และคณะ ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งรสเลียนแบบหมูแผ่นกรอบเจ
ที่มีส่วนประกอบของแป้งถั่วเหลืองพร่องไขมัน
ผสมกลูเตนข้าวสาลีและกรรมวิธีการผลิต
19 ตุลาคม 2558 17 กันยายน 2563
63 อนุสิทธิบัตร ไทย 10742 นางพัชรี ตั้งตระกูล และคณะ เครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผสมน้ำถั่วเหลือง
และน้ำงาดำ
16 พฤศจิกายน 2558 30 สิงหาคม 2561
64 อนุสิทธิบัตร ไทย 10743 นางพัชรี ตั้งตระกูล และคณะ เครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผสมแครอท 16 พฤศจิกายน 2558 30 สิงหาคม 2561
65 อนุสิทธิบัตร ไทย 11839 นางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย คุกกี้ชนิดแข็งจากผลไม้บดละเอียด
และกรรมวิธีการผลิต
15 สิงหาคม 2559 27ตุลาคม 2564
66 อนุสิทธิบัตร ไทย 12065 น.ส.ช่อลัดดา เที่ยงพุก และคณะ เครื่องดื่มแก้วมังกรผสมเปลือกแก้วมังกร
และกรรมวิธีการผลิต
28 ตุลาคม 2559 10 กันยายน 2557
67 อนุสิทธิบัตร ไทย 12246 นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ ผลิตภัณฑ์บะหมี่ที่มีส่วนประกอบของวุ้นสวรรค์
และกรรมวิธีการผลิต
30 ธันวาคม 2559 7 มิถุนายน 2565
68 อนุสิทธิบัตร ไทย 12500 นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช และคณะ ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคที่มี
ส่วนประกอบของข้าวไรซ์เบอร์รี่และ
กรรมวิธีการผลิต
14 มีนาคม 2560 15 มิถุนายน 2560
69 อนุสิทธิบัตร ไทย 12790 นางวิภา สุโรจนะเมธากุล และคณะ กรรมวิธีการผลิตข้าวเหนียวหุงสุกเร็วจาก
จากข้าวเปลือกและข้าวกล้อง
22 มิถุนายน 2560 27 ตุลาคม 2565
70 อนุสิทธิบัตร ไทย 13651 น.ส.กัญญรัตน์ กัญญคำ และคณะ สูตรผสมเยลลี่ที่มีน้ำส้มสายชูหมักผลไม้
เป็นส่วนผสม
9 มีนาคม 2561 19 มกราคม 2566
71 อนุสิทธิบัตร ไทย 14678 นายประมวล ทรายทอง และ นายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากชาดำ
(black tea) ผสมชาผู่เอ่อร์ (pu-erh tea)
11 ธันวาคม 2561 1 พฤษภาคม 2567
72 อนุสิทธิบัตร ไทย 15117 น.ส.ช่อลัดดา เที่ยงพุก เครื่องดื่มรังนกกึ่งสำเร็จรูปกลิ่นใบเตย
และกรรมวิธีการผลิต
24 เมษายน 2562 13 กันยายน 2567
73 อนุสิทธิบัตร ไทย 15160 นายประมวล ทรายทอง และ นางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล โยเกิร์ตกะทิผสมเนื้อมะพร้าวชนิดกวน
(Stirred yogurt) และกรรมวิธีการผลิต
16 พฤษภาคม 2562 11 มกราคม 2567
74 อนุสิทธิบัตร ไทย 15162 นายประมวล ทรายทอง และ นางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล โยเกิร์ตกะทิผสมเนื้อมะพร้าวแบบคงตัว
(Set yogurt) และกรรมวิธีการผลิต
16 พฤษภาคม 2562 11 มกราคม 2567
75 อนุสิทธิบัตร ไทย 15339 น.ส.วนิดา ปานอุทัย และ นายณัฐภาส ผู้พัฒน์ ไอศครีมนมผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า และ
กรรมวิธีการผลิต
15 กรกฎาคม 2562 13 มีนาคม 2566
76 อนุสิทธิบัตร ไทย 13579 นางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล และ นายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน ผลิตภัณฑ์ผงถั่วเหลืองเพาะงอกและกรรมวิธี
การผลิต
5 สิงหาคม 2562 2 มกราคม 2568
77 อนุสิทธิบัตร ไทย 15455 นายประมวล ทรายทอง และ นางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์
เนื้อทุเรียน
28 สิงหาคม 2562 15มกราคม 2568
78 อนุสิทธิบัตร ไทย 15555 นายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน และคณะ กรรมวิธีการผลิตแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปร 26 กันยายน 2562 26 มีนาคม 2568
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000