หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สวม...

อัพเดท 03.07.2563 อ่านจำนวน 5 ครั้งวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำโดย ดร.ดาลัด ศิริวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน, นางพัทธินันท์ วาริชนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และผู้บริหารสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประช...

อัพเดท 03.07.2563 อ่านจำนวน 4 ครั้งประกาศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก กำหนดวันและสถานที่คัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

อัพเดท 03.07.2563 อ่านจำนวน 48 ครั้งขอเชิญชวนผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ที่กำลังค้นหาไอเดียใหม่ ๆ เพื่อไปสร้าง หรือต่อยอดธุรกิจ มาเข้าร่วมกิจกรรม i-matching ผ่านช่องทาง Zoom Webinar เพื่อรับชมการนำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของทั้ง 5 มหาวิทยาลัย

อัพเดท 02.07.2563 อ่านจำนวน 19 ครั้งการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น Morinaga Bio-Science,Thailand (MBST) Extraordinary Shareholders Meeting ครั้งที่ 1/ 2020 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 1. Dr.Haruki Shibata, Chairman, Morinaga Bio-Science (Thailand) Co., Ltd. 2. รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 3.รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อ...

อัพเดท 02.07.2563 อ่านจำนวน 24 ครั้ง... 1 2 3 4 5 ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000