หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การอบรมออนไลน์ ผ่านช่องทาง Webex หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม และการยืดอายุการเก็บ โดยมี ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 223

อัพเดท 22.06.2564 อ่านจำนวน 29 ครั้งเมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, สำนักหอสมุด และ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมสมทบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่แพทย์ พยาบาล และจิตอาสา ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

อัพเดท 21.06.2564 อ่านจำนวน 27 ครั้งประกาศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา

อัพเดท 21.06.2564 อ่านจำนวน 105 ครั้งประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาชีพ) และ (วิชาการ) เดือนกรกฎาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อัพเดท 21.06.2564 อ่านจำนวน 19 ครั้ง“IFRPD ซาลาเปาโฮมเมด” นุ่ม หอมหวาน ทานอร่อย วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 มีซาลาเปาไส้เผือกจำหน่าย ราคาลูกละ 15 บาท มีจำนวนจำกัดเพียง 100 ลูกเท่านั้น!!! สนใจสั่งซื้อได้ที่ : ห้องอาหารสหโภชน์ หรือ ห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์

อัพเดท 17.06.2564 อ่านจำนวน 34 ครั้ง... 1 2 3 4 5 ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000