หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหารโดยใช้ผลิตผลโครงการหลวง ภายในงาน โครงการหลวง 51 วันที่ 12 สิงหาคม 2563 โดย คุณพิศมัย ศรีชาเยช และคุณขนิษฐา คำแก้ว วิทยากรจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อัพเดท 13.08.2563 อ่านจำนวน 15 ครั้งกิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหารโดยใช้ผลิตผลโครงการหลวง ภายในงาน “โครงการหลวง 51” วันที่ 8 สิงหาคม 2563

อัพเดท 09.08.2563 อ่านจำนวน 46 ครั้งกิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหารโดยใช้ผลิตผลโครงการหลวง ภายในงาน โครงการหลวง 51 วันที่ 7 สิงหาคม 2563

อัพเดท 09.08.2563 อ่านจำนวน 33 ครั้งขอเชิญร่วมงาน “โครงการหลวง 51”ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวความคิด “ดุจแสงทองจากฟ้า สู่ปวงประชาราษฎร์ร่มเย็น” โดยภายในงานดังกล่าว สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการสาธิตการประกอบอาหารโดยใช้ผลิตผลโครงการหลวง ระหว่างวันที่ 6-16 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยจะจัดวันละ 2 รอบ รอบที่ 1 เวลา 13.00 - 14.00 น. ร...

อัพเดท 08.08.2563 อ่านจำนวน 30 ครั้งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 51” ภายใต้แนวคิด “ดุจแสงทองจากฟ้า สู่ปวงประชาราษฎร์ร่มเย็น” จัดโดย มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์การค้าเซ็นท...

อัพเดท 08.08.2563 อ่านจำนวน 43 ครั้ง... 1 2 3 4 5 ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000