หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ (วิชาชีพ) ประจำปี 2562

อัพเดท 19.11.2561 อ่านจำนวน 46 ครั้งขอเชิญทุกท่าน รับชม ผลงาน “การพัฒนากระบวนการผลิตแยมน้ำตาลต่ำเพื่อยืดอายุการเก็บ” โดย ดร.พิศมัย ศรีชาเยช นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทาง LIVE Facebook สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันพุธที่ 7 พฤจิกายน 2561 เวลา 11.00 น.

อัพเดท 02.11.2561 อ่านจำนวน 67 ครั้งระหว่างวันที่ 20 – 23 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และคณะ เดินทางไปประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เกลือปรุงแต่งสมุนไพรลดโซเดียม โดยมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จัดชิมอาหารไทยที่ปรุงรสด้วยเกลือปรุงแต่งสมุนไพรลดโซเดียม ณ Prik.Thai Restaurant และเยี่ยมชมตลาดเกลือ ณ เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น

อัพเดท 02.11.2561 อ่านจำนวน 59 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก กำหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือก พนักงานเงินรายได้ จำนวน 5 อัตรา

อัพเดท 31.10.2561 อ่านจำนวน 135 ครั้งหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์รอบรู้เรื่องอาหารปลอดภัย ฉบับวันที่ 11 - 14 ตุลาคม 2561 ปีที่ 41 ฉบับที่ 5087 ได้เผยแพร่บทความของดร.ดาลัด ศิริวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เรื่อง สารพัดเมนูมีประโยชน์จาก "ไข่ไก่" สำหรับวัยเกษียณ

อัพเดท 30.10.2561 อ่านจำนวน 32 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000