หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหารโดยใช้ผลิตผลโครงการหลวง ภายในงาน โครงการหลวง 51 วันที่ 12 สิงหาคม 2563 โดย คุณพิศมัย ศรีชาเยช และคุณขนิษฐา คำแก้ว วิทยากรจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อัพเดท 13.08.2563 อ่านจำนวน 13 ครั้งวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 15 ณ ชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

อัพเดท 22.07.2563 อ่านจำนวน 57 ครั้งประกาศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป

อัพเดท 20.07.2563 อ่านจำนวน 205 ครั้งประชาสัมพันธ์: วารสารอาหารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 50 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563

อัพเดท 20.07.2563 อ่านจำนวน 23 ครั้งประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา

อัพเดท 14.07.2563 อ่านจำนวน 495 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000