หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหารโดยใช้ผลิตผลโครงการหลวง ภายในงาน โครงการหลวง 51 วันที่ 12 สิงหาคม 2563 โดย คุณพิศมัย ศรีชาเยช และคุณขนิษฐา คำแก้ว วิทยากรจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อัพเดท 13.08.2563 อ่านจำนวน 14 ครั้งประกาศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง ผลการคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งวิศวกร

อัพเดท 14.07.2563 อ่านจำนวน 254 ครั้งประชาสัมพันธ์: "เอกสารจำหน่ายสูตรเบเกอรี่" โดย: อาจารย์พยอม อัตถวิบูลย์กุล อาจารย์บุญมา นิยมวิทย์ และ อาจารย์อารีย์ สมานมิตร

อัพเดท 14.07.2563 อ่านจำนวน 48 ครั้งเมื่อวันเสาร์ที่ 27มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 - 09.55น. คุณพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายโรงงาน / นักวิจัยชำนาญการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในรายการ Happy & Healthy ช่วง Health Talk ทางสถานีวิทยุ ขสทบ. FM.102 MHZ. โรงพยาบาลวิภาวดี ในหัวข้อ“การจัดสถานที่ผลิตอาหาร สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ในสถานการณ์ COVID-19”

อัพเดท 09.07.2563 อ่านจำนวน 83 ครั้งการประชุมหารือการนำผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เรื่อง กระบวนการผลิตมันสำปะหลังผง ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ คณะผู้บริหารบริษัท ยิ่งเจริญทรัพย์ทันใจ 999 จำกัด เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 404 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัพเดท 20.07.2563 อ่านจำนวน 52 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000