หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สวม...

อัพเดท 03.07.2563 อ่านจำนวน 5 ครั้งวิธีการทำ “ซอสมะม่วง” โดย ดร.พิศมัย ศรีชาเยช นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัพเดท 19.05.2563 อ่านจำนวน 89 ครั้งวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดกิจกรรมลงพื้นที่ให้คำปรึกษาของอาจารย์พี่เลี้ยง (อาจารย์สุนันทา คเชศะนันทน์) ครั้งที่ 1 ตามกรอบการดำเนินงานประกันคุณภาพจากมหาวิทยาลัย ในการวิเคราะห์จุดแข็ง และเรื่องที่ต้องปรับปรุง (AFI) ขององค์กร ณ ห้องประชุม 211 อาคารอมรภูมิรัตน

อัพเดท 19.05.2563 อ่านจำนวน 79 ครั้งลดทันที 5% !!!! เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ KU food ณ ห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 63

อัพเดท 12.05.2563 อ่านจำนวน 97 ครั้งเมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.10 -10.00 น. คุณภาธิกา เพ่งพินิจ นักวิทยาศาสตร์ / รองหัวหน้าศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในรายการ Happy & Healthy ช่วง Health Talk ทางสถานีวิทยุ ขสทบ. FM.102 MHZ. โรงพยาบาลวิภาวดี ในหัวข้อ "เลือกกินอย่างไร ให้ปลอดภัย จาก Covid-19"

อัพเดท 12.05.2563 อ่านจำนวน 90 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000