หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การอบรมออนไลน์ ผ่านช่องทาง Webex หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม และการยืดอายุการเก็บ โดยมี ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 223

อัพเดท 22.06.2564 อ่านจำนวน 29 ครั้งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด - 19 แก่บุคลากร มก. ระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ #IFRPD

อัพเดท 01.06.2564 อ่านจำนวน 48 ครั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ https://kuform.ku.ac.th/03jun2564/main.php

อัพเดท 01.06.2564 อ่านจำนวน 39 ครั้งขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คุณช่อลัดดา เที่ยงพุก ฝ่ายกระบวนการผลิตแปรรูป ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิจัยเชี่ยวชาญ

อัพเดท 28.05.2564 อ่านจำนวน 104 ครั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม และการยืดอายุการเก็บ อบรมวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท ผ่านช่องทาง Webex สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม

อัพเดท 28.05.2564 อ่านจำนวน 87 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000