หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหารโดยใช้ผลิตผลโครงการหลวง ภายในงาน โครงการหลวง 51 วันที่ 12 สิงหาคม 2563 โดย คุณพิศมัย ศรีชาเยช และคุณขนิษฐา คำแก้ว วิทยากรจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อัพเดท 13.08.2563 อ่านจำนวน 15 ครั้งขอเชิญชวนผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ที่กำลังค้นหาไอเดียใหม่ ๆ เพื่อไปสร้าง หรือต่อยอดธุรกิจ มาเข้าร่วมกิจกรรม i-matching ผ่านช่องทาง Zoom Webinar เพื่อรับชมการนำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของทั้ง 5 มหาวิทยาลัย

อัพเดท 02.07.2563 อ่านจำนวน 40 ครั้งการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น Morinaga Bio-Science,Thailand (MBST) Extraordinary Shareholders Meeting ครั้งที่ 1/ 2020 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 1. Dr.Haruki Shibata, Chairman, Morinaga Bio-Science (Thailand) Co., Ltd. 2. รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 3.รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อ...

อัพเดท 02.07.2563 อ่านจำนวน 38 ครั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องอาหารสหโภชน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการเข้าตรวจประเมินสุขลักษณะของสถานที่ประกอบอาหารและจำหน่ายอาหาร พร้อมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำดื่ม เพื่อตรวจคุณภาพทางด้านเคมีและจุลชีววิทยาโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร กรมการสารวัตร...

อัพเดท 02.07.2563 อ่านจำนวน 30 ครั้งเสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 7 เรื่อง “นวัตกรรมอาหารหมัก..อาหารเพื่ออนาคต” เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค ตามแนวโน้มการบริโภคอาหารหมักเป็นนวัตกรรมอาหารอนาคต เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

อัพเดท 01.07.2563 อ่านจำนวน 47 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000