หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีเปิดงาน "โครงการหลวง 50"

อัพเดท 14.08.2562 อ่านจำนวน 127 ครั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน "โครงการหลวง 50" ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เทิดไท้องค์ราชันย์ มิ่งขวัญสู่ปวงประชา" โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ภายในงานดังกล่าว ดร.ดาลัด ศิริวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน พร้อมกับคณะทำงานสร้างภาพลักษณ์องค์กร เป็นตัวแทนสถาบันฯ ในการจัดกิจกรรมสาธิตการประกอบอาหาร และกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ โดยใช้วัตถุดิบจากโครงการหลวง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000