หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในกลุ่มอาชีพข้าว และกลุ่มอาชีพโคนม

อัพเดท 14.08.2562 อ่านจำนวน 163 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในกลุ่มอาชีพข้าว และกลุ่มอาชีพโคนม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000