หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหารโครงการหลวง 50 วันที่ 11 สิงหาคม 2562

อัพเดท 14.08.2562 อ่านจำนวน 132 ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหารโดยใช้ผลิตผลโครงการหลวง ภายในงาน โครงการหลวง 50 มีเมนูสาธิตดังนี้
- รอบที่ 1 เวลา 13.00 - 14.00 น. เม็ดขนุนลูกชุบถั่วขาว 
- รอบที่ 2 เวลา 16.00 - 17.00 น. ไก่เบรสลุยอุทยานโครงการหลวง
โดย คุณพิศมัย ศรีชาเยช และคุณณฐิฒา รอดขวัญ เชฟจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์


เม็ดขนุนลูกชุบถั่วขาว 
ไก่เบรสลุยอุทยานโครงการ


 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000