หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมหารือความร่วมมือเชิงบูรณาการ ร่วมกับคณะทำงานเมืองนวัตกรรมอาหาร

อัพเดท 10.09.2562 อ่านจำนวน 1 ครั้ง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562
ดร.ดาลัด ศิริวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน พร้อมกับผู้บริหารของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และผู้แทนของศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU-FIRST)
ประชุมหารือความร่วมมือเชิงบูรณาการ ร่วมกับคณะทำงานเมืองนวัตกรรมอาหาร ในการวางแผนการให้บริการผู้ประกอบการ เพื่อสร้างเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ณ ห้องไหมฟ้า (217) ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000