หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์


ลงพื้นที่ศึกษาดูงานกระบวนการทำงานภายในโรงสีข้าว ภายใต้โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพฯ

อัพเดท 10.09.2562 อ่านจำนวน 206 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 คุณพัทธินันท์ วาริชนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานกระบวนการทำงานภายในโรงสีข้าว ภายใต้โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพฯ โดยมี คุณไกรห์สี ลียานุกูล อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยและ เจ้าของบริษัทหลักชัยธัญญวนิช จำกัด และ คุณมานัส กิจประเสริฐ เจ้าของโรงสีกิจประเสริฐ เป็นผู้ให้ความรู้ ณ จังหวัดนครปฐม 
 
ขอขอบคุณคุณเพิ่ม สุรักษา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ที่ให้การสนับสนุนในการศึกษาดูงานในครั้งนี้


  
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000