หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร กับ บริษัท บางกอก เฮลท์แคร์ แมเนจเมนท์ จำกัด

อัพเดท 02.10.2562 อ่านจำนวน 208 ครั้ง

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท บางกอก เฮลท์แคร์ แมเนจเมนท์ จำกัด  นำโดย คุณนิตยา ชไนศวรรย์ กรรมการผู้จัดการเเละประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณวศัน วานิชกรรมการบริษัท และคณะบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร กับ บริษัท บางกอก เฮลท์แคร์ แมเนจเมนท์ จำกัด โดยจะร่วมมือเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรของสถาบันให้มีมาตรฐาน และขยายตลาดผู้บริโภค ที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และผู้สูงอายุติดเตียง รวมถึงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของสถาบันเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของสถาบัน เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการของบริษัท ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000