หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์


ให้การต้อนรับคณะนิสิตจากภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันฯ

อัพเดท 09.10.2562 อ่านจำนวน 181 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2562 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับคณะนิสิตจากภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันฯ โดยมี  คุณธารินทร์ กำไร นักวิทยาศาสตร์โรงงานผลิต 1, คุณดาลัด วัฒนสิน นักวิทยาศาสตร์โรงงานผลิต 2 เป็นผู้ให้การต้อนรับ


 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000