หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์


การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ขึ้นทะเบียนอาหารใหม่ (Novel Food) อย่างไรให้ผ่านการพิจารณา”

อัพเดท 02.12.2562 อ่านจำนวน 323 ครั้ง

นักวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเครือข่าย และผู้ประกอบการอาหาร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ขึ้นทะเบียนอาหารใหม่ (Novel Food) อย่างไรให้ผ่านการพิจารณา” บรรยายโดย คุณมาลี จิรวงศ์ศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหารและยา สำนักคณะกรรมการอาหารและยา จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง โดยการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ณ ห้องประชุมบุหลันพิทักษ์พลและห้องประชุมละอองฟ้า ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000