หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา

อัพเดท 27.04.2563 อ่านจำนวน 2 ครั้ง

ประกาศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสาร   

ดาวน์โหลดใบสมัคร  

***หมายเหตุ ***

1. เอกสารคำรับรอง 3 คน จะต้องเป็นข้าราชการระดับ 4 ขึ้นไป อย่างน้อย 1 คน ที่ไม่ใช่บิดา มารดา พี่น้องสายเลือดเดียวกัน 

2. คำรับรองหากผู้รับรองเป็นข้าราชการให้แนบสำเนาบัตรข้าราชการ หากเป็นบุคคลทั่วไปให้แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. เอกสารสมัครงานกรุณาพิมพ์หน้าหลัง

4. ผู้สมัครจะต้องแนบใบรับรองแพทย์มาพร้อมกับใบสมัคร

  
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000