หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์


วิธีการทำ “มะม่วงอบแห้ง”

อัพเดท 05.05.2563 อ่านจำนวน 372 ครั้ง

วิธีการทำ “มะม่วงอบแห้ง”

โดย ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับชมวีดิโอ  


 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000