หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมลงพื้นที่ให้คำปรึกษาของอาจารย์พี่เลี้ยง

อัพเดท 19.05.2563 อ่านจำนวน 158 ครั้ง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดกิจกรรมลงพื้นที่ให้คำปรึกษาของอาจารย์พี่เลี้ยง (อาจารย์สุนันทา คเชศะนันทน์) ครั้งที่ 1 ตามกรอบการดำเนินงานประกันคุณภาพจากมหาวิทยาลัย ในการวิเคราะห์จุดแข็ง และเรื่องที่ต้องปรับปรุง (AFI) ขององค์กร ณ ห้องประชุม 211 อาคารอมรภูมิรัตน

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000