หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมแนวทางสร้างความร่วมมือในการผลิตแป้งมันสำปะหลัง

อัพเดท 26.05.2563 อ่านจำนวน 81 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 คุณวรางคณา พันธุมโพธิ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป และดร.พิศมัย ศรีชาเยช นักวิจัย ชำนาญการ ร่วมประชุมแนวทางสร้างความร่วมมือในการผลิตแป้งมันสำปะหลังกับ คุณกิตติพงษ์ จิตชยานนท์กุล บริษัท ยิ่งเจริญทรัพย์ทันใจ 999 จำกัด คุณอักษร แจ่มศรี ผู้บริหารบริษัทพลวรรธน์ ฟู้ดส์ จำกัด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง ร่วมกับ ผศ.ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องไหมฟ้า (217) ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000