หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์


ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท อโนทัย เน็ตเวอร์ค โคเปอร์เรชั่น จำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

อัพเดท 01.07.2563 อ่านจำนวน 32 ครั้ง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  2563  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท อโนทัย เน็ตเวอร์ค โคเปอร์เรชั่น จำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กระบวนการผลิต นวัตกรรมใหม่ ๆ และงานวิจัยของสถาบันฯ โดยมี ดร.วิชชา  ตรีสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารนวัตกรรม, ดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม  เป็นผู้ให้การต้อนรับ 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000