หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์


ตรวจประเมินสุขลักษณะของสถานที่ประกอบอาหารและจำหน่ายอาหาร

อัพเดท 02.07.2563 อ่านจำนวน 31 ครั้ง

เมื่อวันที่  1  กรกฏาคม  2563  ณ  ห้องอาหารสหโภชน์  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สำนักงานเขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  ได้ดำเนินการเข้าตรวจประเมินสุขลักษณะของสถานที่ประกอบอาหารและจำหน่ายอาหาร  พร้อมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำดื่ม  เพื่อตรวจคุณภาพทางด้านเคมีและจุลชีววิทยาโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น  อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร  กรมการสารวัตรทหารบก  ได้เข้ามาตรวจ  การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19  โดยทางห้องอาหารสหโภชน์  ได้มีการลงทะเบียนเว็บไซต์  “ไทยชนะ”  เพื่อให้ลูกค้าสแกน  QR code เข้า-ออก มีการจัดโต๊ะให้นั่งโดยเว้นระยะห่างตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000