หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น Morinaga Bio-Science,Thailand (MBST) Extraordinary Shareholders Meeting ครั้งที่ 1/ 2020

อัพเดท 02.07.2563 อ่านจำนวน 40 ครั้ง

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น Morinaga Bio-Science,Thailand (MBST)  Extraordinary Shareholders Meeting ครั้งที่ 1/ 2020 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1.Dr.Haruki Shibata, Chairman, Morinaga Bio-Science (Thailand) Co., Ltd. 
2. รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
3.รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ณ ห้องประชุมจ่ามงกุฎ อาคารอมรภูมิรัตน 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000