หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สวมเสื้อสีเหลือง ตลอดเดือนกรกฎาคม 2563

อัพเดท 03.07.2563 อ่านจำนวน 30 ครั้งเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน
มพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สวมเสื้อสีเหลือง
ตลอดเดือนกรกฎาคม 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000