หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบริการรับจัดชุดของขวัญผลิตภัณฑ์สถาบันฯ คุณภาพ สนใจติดต่อ 02-579-0572, 02-942-8629-35 ต่อ 1107-1108

อัพเดท 14.12.2560 อ่านจำนวน 10 ครั้งประชาสัมพันธ์: งานมหกรรม EECi Fair @ SKP ศรีราชา ชม ชิม ช้อป ระหว่างวันที่ 10 - 14 มกราคม 2561 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมดังนี้ - จำหน่ายสินค้า OTOP ในพื้นที่ภาคตะวันออก - งานสัมมนาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC - กิจกรรมวันเด็ก สวนสนุกอวกาศ และนิทรรศการแสดงนวัตกรรม - คอนเสิร์ตกับเหล่าศิลปินชื่อดังของเมืองไทย

อัพเดท 14.12.2560 อ่านจำนวน 14 ครั้งระหว่างวันที่ 2 – 11 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "ตามรอยพระยุคลบาท บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0" เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแสดงสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ พึ่งพาตนเองเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ ภายในงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้นำผลิตภัณฑ์ร่วมจัดแสดง นิทรรศการ

อัพเดท 14.12.2560 อ่านจำนวน 8 ครั้งเมื่อวันที่30 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดการสัมมนาเผยแพร่ผลงาน "โครงการวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลก" ภายในงานมีผลงานของนักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมจัดแสดงและร่วมนำเสนอผลงานการวิจัยจากโครงการ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารไทยสู่ครัวโลกในอนาคต” และ “การประชาสัมพันธ์และปร...

อัพเดท 14.12.2560 อ่านจำนวน 26 ครั้งข้อมูลพื้นฐานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อัพเดท 25.07.2560 อ่านจำนวน 2 ครั้ง... 1 2 3 4 5 ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000