หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมกับคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (กมธ.กษ.) ร่วมหารือกับ Mr. luong Van tu Chairman Mr. Nguyen Viet Vinh Secretary-General สมาคมกาแฟและโกโก้เวียดนาม (Vietnam coffee - Cocoa association - VICOFA) เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเพาะปลูกกาแฟและโกโก้ โดยมีประเด็นสำคัญต่าง ๆ อา...

อัพเดท 21.06.2560 อ่านจำนวน 16 ครั้งประชาสัมพันธ์ โครงการอาหารไทย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประกอบอาหารไทยและการบริหารจัดการร้านอาหารไทย ระดับมือชีพ" รุ่นที่ 49 อบรมระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 8 กันยายน 2560 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 9 สิงหาคม 2560 สอบถามรายละเอียด และสมัครอบรมได้ที่ ชั้น 3 ห้อง 304 / ชั้น...

อัพเดท 20.06.2560 อ่านจำนวน 31 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ว่าด้วยเรื่อง “อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต” ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nutritionthailand.org/tcnmeeting/...

อัพเดท 20.06.2560 อ่านจำนวน 16 ครั้งข้อมูลพื้นฐานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อัพเดท 01.02.2560 อ่านจำนวน 1 ครั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) และหน่วยงานร่วมต่างๆ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2017 “Innovative Food Science and Technology For Mankind: Empowering Research for Health and Aging Society” ภายในงานมีการจัดสัมมนา และกิจกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีคุณพิศมัย ศรีชาเยช หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรร...

อัพเดท 19.06.2560 อ่านจำนวน 28 ครั้ง... 1 2 3 4 5 ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000