หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องละอองฟ้า ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน

อัพเดท 28.01.2563 อ่านจำนวน 13 ครั้งเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดแถลงข่าว งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2563 ขึ้น ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมใหม่ เพื่อเกษตรไทยยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร ผลงานนวัตกรรม งานวิจัยสู่เกษตรกร และประชาชน ทั้งยังให้นิสิตและอาจารย์ได้นำหลักวิชาการในห้องเรียน มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนอกห้องเรียนด้วย ในงานนี้สถาบันค้นคว้าและ...

อัพเดท 27.01.2563 อ่านจำนวน 27 ครั้งประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนกลยุทธ์เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ปี พ.ศ. 2563 และภายใต้กรอบงบประมาณบูรณาการ พ.ศ. 2564” จัดโดย เมืองนวัตกรรมอาหาร เพื่อร่วมวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Roadmap) และกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและผลลัพธ์หลัก (Objectives and Key Results) ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร INC2A เมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ....

อัพเดท 27.01.2563 อ่านจำนวน 22 ครั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ดร. กนกวรรณ ชดเชย Executive Director สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค (APSA) และคณะ เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ให้กับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อัพเดท 20.01.2563 อ่านจำนวน 52 ครั้งขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 7 เรื่อง "นวัตกรรมอาหารหมัก..อาหารเพื่ออนาคต" ฟรี!!! ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัพเดท 20.01.2563 อ่านจำนวน 46 ครั้ง... 1 2 3 4 5 ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000