หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 



ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 48 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันฯ..

อัพเดท 14.12.2561 อ่านจำนวน 6 ครั้ง



เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหหาร และ คุณพัชรี ตั้งตระกูล ที่ปรึกษาศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร ร่วมหารือ..

อัพเดท 14.12.2561 อ่านจำนวน 5 ครั้ง



เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี, ดร.สันติ แสงเลิศไสว รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ, คุณพัทธินันท์ วาริชนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย..

อัพเดท 14.12.2561 อ่านจำนวน 8 ครั้ง



เมื่อวันที่ 22 และ 26 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย, รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร, ผู้แทนหน่วยงาน และผู้ประกอบการจากโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (FOOD INNOPOLIS) เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภายใต้กิจกรรม...

อัพเดท 12.12.2561 อ่านจำนวน 21 ครั้ง



เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงาน จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน สถาบันฯ โดยมี รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

อัพเดท 12.12.2561 อ่านจำนวน 17 ครั้ง



... 1 2 3 4 5 ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000