หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ภายในงาน THAILAND LAB INTERNATIONAL 2020 ทั้งนี้ ดร.ดาลัด ศิริวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ พร้อมด้วย ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์ และ คุณพั...

อัพเดท 29.10.2563 อ่านจำนวน 8 ครั้งระหว่างวันที่ 20 – 23 ตุลาคม 2563 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในงาน ProPak Asia 2020 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 28 ภายในงานสถาบันฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ

อัพเดท 29.10.2563 อ่านจำนวน 5 ครั้งเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 ให้แก่อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้า...

อัพเดท 28.10.2563 อ่านจำนวน 24 ครั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการ และคุณวรางคณา พันธุมโพธิ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ProPak Asia 2020 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค และเครื่องอุปโภคบริโภค แห่งภูมิภาคเอเชีย และเยี่ยมชมบูธนิทรรศก...

อัพเดท 27.10.2563 อ่านจำนวน 34 ครั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 52 ปี และงานเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2563 โดยมี รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันฯ และบุคลากร เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัพเดท 27.10.2563 อ่านจำนวน 40 ครั้ง... 1 2 3 4 5 ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000