หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 คุณวรางคณา พันธุมโพธิ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และคณะ เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด ครบรอบปีที่ 40 โดยมี ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณชั้น 5 อาคาร เทพรัตน์วิทยาโชติ

อัพเดท 26.05.2560 อ่านจำนวน 13 ครั้งวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 คุณศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ ในรายการนรีกระจ่าง ช่วงกินดี อยู่ดี นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ วิธีอ่าน "ฉลากสินค้า" ออกอากาศทางช่อง ไทยพีบีเอส เวลา 09.05 – 10.00 น.

อัพเดท 25.05.2560 อ่านจำนวน 24 ครั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดสถาบันพัฒนาเกษตรกร มหาวิทยาลัยชาวนา จังหวัดชัยนาท โดยมี พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการ การเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

อัพเดท 25.05.2560 อ่านจำนวน 15 ครั้งวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ด้วยศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ บริษัท วิซาร์ด โปรดักส์ชั่น จำกัด เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์รายการเดินหน้าปฏิรูป แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และสถานีโทรทัศน์ เอ็น.บี.ที. ช่อง 11 ทุกวันจันทร์เวลา 21.00 - 22.00 น. สัมภาษณ์ คุณงามจิตร โล่วิทูร หัวหน้าฝ่ายโรงงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นำเสนอเรื่องราวเก...

อัพเดท 24.05.2560 อ่านจำนวน 22 ครั้งวารสารเกษตรอภิรมย์ ซึ่งเป็นวารสารเพื่อการส่งเสริมเผยแพร่บทความ เทคโนโลยี วิทยาการใหม่ ๆ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตร ในฉบับที่ 15 ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ได้เผยแพร่บทความของ ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ลดเค็ม (โซเดียม) ทีละนิด คนไทยห่างไกลโรค

อัพเดท 24.05.2560 อ่านจำนวน 18 ครั้ง... 1 2 3 4 5 ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000