หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดกิจกรรมทำบุญศูนย์ฯ ประจำปี 2562

อัพเดท 14.11.2562 อ่านจำนวน 34 ครั้งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมกับ ดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม และคุณสาวิณี สมุทรรัตน์ นักวิจัย เดินทางลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจ

อัพเดท 14.11.2562 อ่านจำนวน 32 ครั้งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับผู้ประกอบการ จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าเยี่ยมชมเครื่องฆ่าเชื้อรีทอร์ทเพาช์ของสถาบันฯ

อัพเดท 14.11.2562 อ่านจำนวน 37 ครั้งร่วมรับฟังคำแนะนำการให้บริการเพื่อสนับสนุนการวิจัย เช่น Scifinder, Turnitin, Mendeley และ EndNote

อัพเดท 14.11.2562 อ่านจำนวน 49 ครั้งรายการ ทำได้ใช้เป็น นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ "คุณค่าอาหารหมดอายุ" ออกอากาศ ช่อง 7 เอชดี (Channel 7 HD) โดยมี ดร.พิศมัย ศรีชาเยช นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป เป็นผู้ให้การสัมภาษณ์

อัพเดท 14.11.2562 อ่านจำนวน 22 ครั้ง... 1 2 3 4 5 ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000