หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหารโดยใช้ผลิตผลโครงการหลวง โดย คุณสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม และคุณอัญชนา กำลังหาญ เชฟจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

อัพเดท 22.08.2562 อ่านจำนวน 3 ครั้งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการ และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และคณะ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการทำงานด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักศาสตร์พระราชา เพื่อตรียมความพร้อมหน่วยงานสำหรับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร แบบ Smart Farmer 4.0 โดยมีคุณทับทิม ศรีวิไล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ พร้อมเ...

อัพเดท 22.08.2562 อ่านจำนวน 15 ครั้งขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Safety and Quality Assurance in Food Processing Industry Workshop ในวันที่ 18-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 305 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัตราค่าลงทะเบียน ราคาท่านละ 6,000 บาท ***พิเศษ ลงทะเบียนก่อนวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ลดราคาเหลือเพียงท่านละ 5,500 บาท*** รับจำนวนจำกัด สนใจลงทะเบียนได...

อัพเดท 21.08.2562 อ่านจำนวน 16 ครั้งวันที่ 14 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหารโดยใช้ผลิตผลโครงการหลวง ภายในงาน โครงการหลวง 50 มีเมนูสาธิตดังนี้ - รอบที่ 1 เวลา 13.00 - 14.00 น. ขนมข้าวโพดม่วงอ่อนหวาน โดย คุณอัญชนา พงษ์สุวินัย และคุณโสภิกา แก้วจำปาสี - รอบที่ 2 เวลา 16.00 - 17.00 น. ข้าวกล้องดอยผัดธัญพืช โดย คุณเบญจพร เสาะใส และคุณโสภิกา แก้วจำปาสี เชฟจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทร...

อัพเดท 21.08.2562 อ่านจำนวน 12 ครั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหารโดยใช้ผลิตผลโครงการหลวง ภายในงาน โครงการหลวง 50 มีเมนูสาธิตดังนี้ - รอบที่ 1 เวลา 13.00 - 14.00 น. วุ้นข้าวโพด - รอบที่ 2 เวลา 16.00 - 17.00 น. คุกกี้ถั่วขาว โดย คุณอุษาพร ภูคัสมาส และคุณภัทรศกุณ ภูคัสมาส เชฟจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

อัพเดท 20.08.2562 อ่านจำนวน 15 ครั้ง... 1 2 3 4 5 ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000