หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหารโดยใช้ผลิตผลโครงการหลวง โดย คุณสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม และคุณอัญชนา กำลังหาญ เชฟจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

อัพเดท 22.08.2562 อ่านจำนวน 4 ครั้งประชาสัมพันธ์ : บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซ์บิชั่นส์ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด กำหนดจัดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2019 งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือและบริการสำหรับห้องปฏิบัติการทาง หรือ ห้องแล็ป ครบวงจร พร้อมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี ด้านเครื่องมือวิเคราะห์ เคมีภัณฑ์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ตลอดจน การลงทุนด้านเครื่องมือเพื่อการปรับปรุงงานวิเคราะห์ตรวจสอบ วิจัยและพัฒนา สำหรับห้องป...

อัพเดท 20.08.2562 อ่านจำนวน 8 ครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน "โครงการหลวง 50" ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เทิดไท้องค์ราชันย์ มิ่งขวัญสู่ปวงประชา" โดย ดร.จงรัก วัชรินทร...

อัพเดท 14.08.2562 อ่านจำนวน 37 ครั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหารโดยใช้ผลิตผลโครงการหลวง ภายในงาน โครงการหลวง 50 มีเมนูสาธิตดังนี้ - รอบที่ 1 เวลา 13.00 - 14.00 น. เม็ดขนุนลูกชุบถั่วขาว - รอบที่ 2 เวลา 16.00 - 17.00 น. ไก่เบรสลุยอุทยานโครงการหลวง โดย คุณพิศมัย ศรีชาเยช และคุณณฐิฒา รอดขวัญ เชฟจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

อัพเดท 14.08.2562 อ่านจำนวน 39 ครั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในกลุ่มอาชีพข้าว และกลุ่มอาชีพโคนม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

อัพเดท 14.08.2562 อ่านจำนวน 24 ครั้ง... 1 2 3 4 5 ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000