หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์แสดงความยินดีกับ อ.ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัพเดท 16.10.2561 อ่านจำนวน 19 ครั้งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 บริษัท เคาน์เตอร์พอยท์ แฟ็คทอรี่ จำกัด เข้าถ่ายทำรายการสารคดีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจังหวัดสุโขทัย ในการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ตลอดจนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยนวัตกรรมพื้นฐานสู่ผลิตภัณฑ์อาหารจังหวัดสุโขทัย โดยเชิญ คุณพัทธินันท์ วาริชนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย, คุณญาธิปวีร์ ปักแก้ว นักวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ณ ห้องปฏิบัติการครัวไทยฯ...

อัพเดท 09.10.2561 อ่านจำนวน 41 ครั้งกลับมาอีกครั้งกับเทศกาลกินเจ ให้โปรตีนเกษตรของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นตัวเลือกในการประกอบอาหารเมนูเจสุดพิเศษของคุณ ซึ่งมีโปรตีนถึง 50 % และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เนื่องจากมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายครบทุกตัว โดยเฉพาะมีไลซีนสูง แถมยังมีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย สนใจสั่งซื้อ ติดต่อ ห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โทร 02 9428629 - 35 ต่อ 1107, 11...

อัพเดท 09.10.2561 อ่านจำนวน 26 ครั้งจำหน่ายอาหารเจ ระหว่างวันที่ 9-17 ตุลาคม 2561 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดจำหน่ายอาหารเจ ระหว่างวันที่ 9-17 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 - 13.30 น. ทั้งนี้ทางสถาบันฯ ยังมีบริการจัดส่งอาหารเจสำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (Delivery in KU)

อัพเดท 02.10.2561 อ่านจำนวน 174 ครั้งเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรม “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่นวัตกรรมและการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์” ให้กับนักวิจัยของสถาบันฯ โดยมี รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ซึ่งมีหัวข้อในการอบรมดังนี้ 1. การบริหารจัดการนวัตกรรม โดย ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศ...

อัพเดท 08.10.2561 อ่านจำนวน 19 ครั้ง... 1 2 3 4 5 ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000