หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้จำนวน 5 อัตรา

อัพเดท 09.12.2562 อ่านจำนวน 230 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธิการคัดเลือก กำหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 3 อัตรา

อัพเดท 26.11.2562 อ่านจำนวน 186 ครั้งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือร่วมกับ ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานของเกษตรศาสตร์

อัพเดท 26.11.2562 อ่านจำนวน 59 ครั้งวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับคณะนิสิตจากโครงการ ASEAN International Mobility of Students (AIMS) 2019 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันฯ

อัพเดท 26.11.2562 อ่านจำนวน 44 ครั้งเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ประชุมหารือความร่วมมือร่วมกับผู้แทนจาก FI@HQ เกี่ยวกับโครงสร้างการดำเนินงาน และแนวทางการจัดทำ Platform Service Blueprint ของ FI@ KU

อัพเดท 25.11.2562 อ่านจำนวน 53 ครั้ง... 1 2 3 4 5 ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000