หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สวม...

อัพเดท 03.07.2563 อ่านจำนวน 5 ครั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องอาหารสหโภชน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการเข้าตรวจประเมินสุขลักษณะของสถานที่ประกอบอาหารและจำหน่ายอาหาร พร้อมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำดื่ม เพื่อตรวจคุณภาพทางด้านเคมีและจุลชีววิทยาโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร กรมการสารวัตร...

อัพเดท 02.07.2563 อ่านจำนวน 19 ครั้งเสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 7 เรื่อง “นวัตกรรมอาหารหมัก..อาหารเพื่ออนาคต” เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค ตามแนวโน้มการบริโภคอาหารหมักเป็นนวัตกรรมอาหารอนาคต เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

อัพเดท 01.07.2563 อ่านจำนวน 31 ครั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท อโนทัย เน็ตเวอร์ค โคเปอร์เรชั่น จำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กระบวนการผลิต นวัตกรรมใหม่ ๆ และงานวิจัยของสถาบันฯ โดยมี ดร.วิชชา ตรีสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารนวัตกรรม, ดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นผู้ให้การต้อนรับ

อัพเดท 01.07.2563 อ่านจำนวน 18 ครั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรขั้นตอนการทำ ฮ้อยจ๊อ ก๋วยเตี๋ยวหลอด ปอเปี๊ยะสดและขนมผักกาด อบรมวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ค่าลงทะเบียน 1,600 บาท/ท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อัพเดท 01.07.2563 อ่านจำนวน 8 ครั้ง... 1 2 3 4 5 ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000