หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมบุคลากรของสถาบันฯ เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 53 ปี โดยมี รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

อัพเดท 21.10.2562 อ่านจำนวน 4 ครั้งระหว่างวันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2562 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับคณะนิสิตจากภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันฯ โดยมี คุณธารินทร์ กำไร นักวิทยาศาสตร์โรงงานผลิต 1, คุณดาลัด วัฒนสิน นักวิทยาศาสตร์โรงงานผลิต 2 เป็นผู้ให้การต้อนรับ

อัพเดท 09.10.2562 อ่านจำนวน 40 ครั้งระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้นำผลิตภัณฑ์สถาบันฯ ได้แก่ สแนคจากข้าวไรเบอร์รี่, Goody snax, ผงโรยข้าว และ Morning pop ร่วมออกบูธในงาน THAI EXPO OKINAWA 2019 ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อรวบรวมทั้งความสนุก ความประทับใจทั้งด้านบันเทิง ศิลปะและวัฒนธรรม และยังจัดเต็มทั้งอาหารและเครื่องดื่มไทย มีสินค้าไทย ๆ มากมาย รวมถึงเปิดโ...

อัพเดท 08.10.2562 อ่านจำนวน 43 ครั้งวันที่ 2 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมบุคลากรของสถาบันฯ และผู้แทนของศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 41 ปี โดยมี ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

อัพเดท 02.10.2562 อ่านจำนวน 57 ครั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร กับ บริษัท บางกอก เฮลท์แคร์ แมเนจเมนท์ จำกัด โดยจะร่วมมือเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรของสถาบันให้มีมาตรฐาน และขยายตลาดผู้บริโภค ที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และผู้สูงอายุติดเตียง รวมถึงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของสถาบ...

อัพเดท 02.10.2562 อ่านจำนวน 43 ครั้ง... 1 2 3 4 5 ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000