หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์แสดงความยินดีกับ อ.ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัพเดท 16.10.2561 อ่านจำนวน 19 ครั้งรศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการ และ ดร.ดาลัด ศิริวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน THAILAND LAB INTERNATIONAL 2018 จัดโดย สมาคมหอการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ด้านวิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 และเยี่ยมชมบู้ทนิทรรศ...

อัพเดท 03.10.2561 อ่านจำนวน 54 ครั้งเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Akita International University ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันฯ โดยมี รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ, คุณภูวิษณุ์ โพธิสุข ผู้จัดการโรงงานผลิต 2 เป็นผู้ให้การต้อนรับ

อัพเดท 03.10.2561 อ่านจำนวน 49 ครั้งโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการวิเคราะห์/ทดสอบ ศูนย์บริการคุณภาพอาหาร จัดอบรมแนวทางการจัดหมวดอาหาร 17 ประเภท ในวันอังคารที่ 2 ต.ค. 61 ณ ห้อง 232 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

อัพเดท 01.10.2561 อ่านจำนวน 36 ครั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตร ฝึกอบรม "น้ำผลไม้และน้ำหวานเข้มข้นบรรจุขวดเพื่อยืดอายุการเก็บ" อบรม 8 พฤศจิกายน 2561 ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท/ท่าน

อัพเดท 03.10.2561 อ่านจำนวน 173 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000