หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้จำนวน 5 อัตรา

อัพเดท 09.12.2562 อ่านจำนวน 230 ครั้งวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ และคณะผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มก.

อัพเดท 26.11.2562 อ่านจำนวน 62 ครั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหารและนักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงผลงานวิจัย “วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2562”

อัพเดท 22.11.2562 อ่านจำนวน 61 ครั้งวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับคณะนิสิตจากโครงการ ASEAN International Mobility of Students (AIMS) 2019 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันฯ

อัพเดท 20.11.2562 อ่านจำนวน 58 ครั้งเมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 นำโดยคุณพัทธินันท์ วาริชนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย, ดร. ปิยาภัทร ไตรสนธิ หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม และบุคลากรสถาบัน ฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

อัพเดท 20.11.2562 อ่านจำนวน 55 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000