หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การอบรมออนไลน์ ผ่านช่องทาง Webex หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม และการยืดอายุการเก็บ โดยมี ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 223

อัพเดท 22.06.2564 อ่านจำนวน 29 ครั้งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช และคณะผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด และร่วมประชุมหารือความร่วมมือในการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้กับบริษัทฯ เพื่อวางจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยเน้นผลิตภัณฑ์จากข้าว และ Plant based protein ณ ห้องประชุม 214 อาคารอมรภูมิรัตน

อัพเดท 16.06.2564 อ่านจำนวน 42 ครั้งประกาศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

อัพเดท 15.06.2564 อ่านจำนวน 349 ครั้งเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการประกวดวาดภาพ Street Art คลองเปรมประชากร ณ จตุจักร จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มก. ร่วมกับ โครงการ U2T คลัสเตอร์ 3, ชุมชนประชาร่วมใจ 2 และสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในโอกาสช่วงเวลาฉลองครบรอบ 150 ปี การเปิดใช้คลองเปรมประชากร ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่าง 7 - 21 มิถุนายน 2564...

อัพเดท 14.06.2564 อ่านจำนวน 44 ครั้งKU-FIRST Webinar: Food Safety and Nutrition Security Series เว็บบินาร์ เสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย โภชนาการมั่นคง ครั้งที่ 1 เรื่อง สีธรรมชาติทางเลือกแห่งอนาคต จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) ร่วมกับ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FI@KU) ดำเนินงานโดย นิตยสารอินโนแล็ป เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ด้านกฎระเบียบ นวัตกรรม และ...

อัพเดท 10.06.2564 อ่านจำนวน 54 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000