หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมบุคลากรของสถาบันฯ เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 53 ปี โดยมี รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

อัพเดท 21.10.2562 อ่านจำนวน 4 ครั้งวันที่ 30 กันยายน 2562 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดงานเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2562

อัพเดท 02.10.2562 อ่านจำนวน 56 ครั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ครบรอบ 51 ปี โดยมี รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันฯ และบุคลากรสถาบันฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ภายในงานมีหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย เข้ามอบกระเช้าดอกไม้, กระเช้าผลิตภัณฑ์ แสดงความยินดี ณ โถงชั้น G อาคารภูมิรัตน

อัพเดท 02.10.2562 อ่านจำนวน 28 ครั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดสัมมนาประชาพิเคราะห์เพื่อนำเสนอผลการจัดทำหน่วยสมรรถนะของอาชีพ ในโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

อัพเดท 30.09.2562 อ่านจำนวน 50 ครั้งจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีอาหารของสถาบันฯ (ไอเดีย ไอโดน ครั้งที่ 4)

อัพเดท 27.09.2562 อ่านจำนวน 126 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000