หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 48 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันฯ..

อัพเดท 14.12.2561 อ่านจำนวน 6 ครั้งประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 4 อัตรา

อัพเดท 03.12.2561 อ่านจำนวน 209 ครั้งเรียนเชิญเข้าร่วมการเสวนาซีรีส์อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 5 เรื่อง ผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัย: “สบายใจเมื่อรับทาน” ฟรี จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัพเดท 06.12.2561 อ่านจำนวน 42 ครั้งเปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 3 รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน เท่านั้น !!! ในวันที่ 21-23 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัตราค่าลงทะเบียน ราคาท่านละ 14,999 บาท พิเศษ ลงทะเบียนก่อนวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ลดราคาเหลือเพียงท่านละ 13,000 บาท

อัพเดท 03.12.2561 อ่านจำนวน 39 ครั้งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบริการรับจัดชุดของขวัญผลิตภัณฑ์สถาบันฯ คุณภาพ สนใจติดต่อห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โทร. 02-579-0572, 02-942-8629-35 ต่อ 1107-1108

อัพเดท 03.08.2561 อ่านจำนวน 176 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000