หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหารโดยใช้ผลิตผลโครงการหลวง โดย คุณสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม และคุณอัญชนา กำลังหาญ เชฟจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

อัพเดท 22.08.2562 อ่านจำนวน 3 ครั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4/2562” โดยวิทยากร Dr. Andrew John Warner ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=53929

อัพเดท 14.08.2562 อ่านจำนวน 14 ครั้งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกิจกรรมออกร้านเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ ภายในงานโครงการหลวง 50 เช่น ซอสหมักรสมะแขว่น, นู มันเช่ส์…ขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากถั่วเขียวเสริมสไปรูลิน่า, สแนคจากข้าวไรเบอร์รี่, น้ำปลาหวาน, Soya Crispy, เดลิคัพ เครื่องดื่มธัญชาติกึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

อัพเดท 14.08.2562 อ่านจำนวน 31 ครั้งประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 4 อัตรา

อัพเดท 13.08.2562 อ่านจำนวน 396 ครั้งวันที่ 9 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหารโดยใช้ผลิตผลโครงการหลวง ภายในงาน โครงการหลวง 50 มีเมนูสาธิตดังนี้ - รอบที่ 1 เวลา 13.00 - 14.00 น. ข้าวดอยรีซอตโต้กับไก่เบรส โดย คุณพัทธินันท์ วาริชนันท์ และคุณโสภิกา แก้วจำปาสี เชฟจาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร - รอบที่ 2 เวลา 16.00 - 17.00 น. อกไก่ยัดไส้กับซอสดอยคำ โดย คุณอนุชา พัฒนาศิริรักษ์ เชฟจากดอยคำ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทร...

อัพเดท 10.08.2562 อ่านจำนวน 35 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000