หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สวม...

อัพเดท 03.07.2563 อ่านจำนวน 5 ครั้งหลักสูตรที่ Food SMEs ต้องเรียน ‼️‼️ เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ: วันนี้ - 5 ก.ค. 63 สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและประกาศผลผู้ได้เข้าร่วม โครงการ: 7 - 8 ก.ค. 63 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเข้มข้น 5 วัน 5 คืน ที่ จ.พิษณุโลก: 3 - 7 ส.ค. 63 คัดเลือกเข้าแข่งขันและการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจนวัตกรรมอาหาร: กำหนดภายหลังการฝึกอบรม สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการตามลิงค์ด้านล่าง ...

อัพเดท 16.06.2563 อ่านจำนวน 52 ครั้งประชาสัมพันธ์: เอกสารจำหน่าย "เทคโนโลยีการแปรรูปเงาะ" โดย: อาจารย์ มัณฑนา ร่วมรักษ์

อัพเดท 12.06.2563 อ่านจำนวน 66 ครั้งประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก กำหนดวันและสถานที่คัดเลือก

อัพเดท 05.06.2563 อ่านจำนวน 457 ครั้งตารางการฝึกอบรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) โทรศัพท์ : 0-2942-8629 ต่อ 1223 หรือ 081-8904224 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Website : http://ttc.ifrpd.ku.ac.th/

อัพเดท 03.06.2563 อ่านจำนวน 145 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000