หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การอบรมออนไลน์ ผ่านช่องทาง Webex หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม และการยืดอายุการเก็บ โดยมี ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 223

อัพเดท 22.06.2564 อ่านจำนวน 29 ครั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตร “การผลิตมะม่วงอบแห้ง” อบรมวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท สอนสดผ่านช่องทาง Facebook Live สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อัพเดท 09.06.2564 อ่านจำนวน 25 ครั้งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (Informa Markets) ผู้จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2021 (ProPak Asia 2021) งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้าน กระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค และเครื่องอุปโภคบริโภค แห่งภูมิภาคเอเชีย จัดเสวนาออนไลน์ หัวข้อ "การพัฒนาด้านอาหารพร้อมรับประทาน และกระบวนการบรรจุ...

อัพเดท 14.06.2564 อ่านจำนวน 63 ครั้งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (Informa Markets) ผู้จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2021 (ProPak Asia 2021) งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้าน กระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค และ เครื่องอุปโภคบริโภค แห่งภูมิภาคเอเชีย จัดเสวนาออนไลน์ หัวข้อ "Women in Food & Packaging Talks" วันที...

อัพเดท 14.06.2564 อ่านจำนวน 56 ครั้งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คลัสเตอร์ 2 U2T COVID-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด แม้สถานการณ์โควิด-19 จะกลับมาระบาดในรอบที่ 3 แต่พวกเราชาว U2T คลัสเตอร์ 2 ยังคงเดินหน้า ทำภารกิจ สู้ภัยโควิดในชุมชน เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันการระบาดของโรคโควิด-19 มีการทวีความรุนแรงมากขึ้นดังนั้นเราควรดูแลร่างกายตัวเองให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความสะอาดวันนี้พ...

อัพเดท 08.06.2564 อ่านจำนวน 62 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000