หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมบุคลากรของสถาบันฯ เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 53 ปี โดยมี รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

อัพเดท 21.10.2562 อ่านจำนวน 2 ครั้งเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อเรื่อง International Seminar on “FUTURE FOOD FOR WELL-BEING: AGING SOCIETY” ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในด้านนวัตกรรมอาหารในสังคมผู้สูงอายุ โดยการนำเสนอมุมมองจากนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ...

อัพเดท 27.09.2562 อ่านจำนวน 78 ครั้ง“สารให้ความหวานกับผลต่อสุขภาพ” หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์รอบรู้เรื่องอาหารปลอดภัย ได้เผยแพร่บทความของ ดร.ดาลัด ศิริวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เรื่อง “สารให้ความหวานกับผลต่อสุขภาพ”

อัพเดท 26.09.2562 อ่านจำนวน 36 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

อัพเดท 23.09.2562 อ่านจำนวน 196 ครั้งเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 คุณวรางคณา พันธุมโพธิ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ คณะผู้บริหารและนักวิจัย จำนวน 14 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงงานนวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อขอรับคำแนะนำ ในการนำมาปรับปรุงโรงงานผลิตของสถาบันฯ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

อัพเดท 17.09.2562 อ่านจำนวน 60 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000