หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้จำนวน 5 อัตรา

อัพเดท 09.12.2562 อ่านจำนวน 228 ครั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประชุมหารือความร่วมมือ และนำทีมงานชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรกำแพงแสน และคุณจินตนา วงศ์ประทุม ผู้จัดการทั่วไป

อัพเดท 19.11.2562 อ่านจำนวน 54 ครั้งวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดกิจกรรมทำบุญศูนย์ฯ ประจำปี 2562

อัพเดท 14.11.2562 อ่านจำนวน 71 ครั้งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมกับ ดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม และคุณสาวิณี สมุทรรัตน์ นักวิจัย เดินทางลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจ

อัพเดท 14.11.2562 อ่านจำนวน 64 ครั้งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับผู้ประกอบการ จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าเยี่ยมชมเครื่องฆ่าเชื้อรีทอร์ทเพาช์ของสถาบันฯ

อัพเดท 14.11.2562 อ่านจำนวน 72 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000