หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหารโดยใช้ผลิตผลโครงการหลวง โดย คุณสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม และคุณอัญชนา กำลังหาญ เชฟจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

อัพเดท 22.08.2562 อ่านจำนวน 3 ครั้งวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.ดาลัด ศิริวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน, ผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณโถงชั้น G สถาบันคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อัพเดท 09.08.2562 อ่านจำนวน 30 ครั้งวันที่ 9 สิงหาคม 2562 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.ดาลัด ศิริวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน, ผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันฯ ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

อัพเดท 09.08.2562 อ่านจำนวน 21 ครั้งขอเชิญร่วมงาน “โครงการหลวง 50” ในระหว่างวันที่ 9 - 18 สิงหาคม 2562 ภายใต้แนวความคิด “เทิดไท้องค์ราชันย์ มิ่งขวัญสู่ปวงประชา” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยภายในงานดังกล่าว สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการสาธิตการประกอบอาหารโดยใช้ผลิตผลโครงการหลวง โดยจะจัดวันละ 2 รอบ รอบที่ 1 เวลา 13.00 - 14.00 น. รอบที่ 2 เวลา 16.00 - 17.00 น.

อัพเดท 09.08.2562 อ่านจำนวน 26 ครั้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เพื่อกำหนดระดับความสามารถของบุคลากรในอาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมเพื่อให้ข้อมูล...

อัพเดท 09.08.2562 อ่านจำนวน 22 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000