หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และคณะ ร่วมเสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อ “การขับเคลื่อน เกษตรเพื่ออาหารและการท่องเที่ยว” ณ จังหวัดกระบี่

อัพเดท 20.08.2561 อ่านจำนวน 2 ครั้งเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะวิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดจันทบุรี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันฯ โดยมี ดร. วราภรณ์ ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป, คุณงามจิตร โล่วิทูร นักวิจัย ชำนาญการ เป็นผู้ให้การต้อนรับ

อัพเดท 23.07.2561 อ่านจำนวน 67 ครั้งมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวการจัดงาน โครงการหลวง 49 น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวความคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน” เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเท...

อัพเดท 23.07.2561 อ่านจำนวน 74 ครั้งวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณี ประจำปี 2561 โดยมี รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร บุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องโถงชั้น G อาคารอมรภูมิรัตน

อัพเดท 23.07.2561 อ่านจำนวน 48 ครั้งวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รับมอบและอบรมอุปกรณ์สำหรับโครงการตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาระบบการใช้จ่ายเงิน ภายในมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)

อัพเดท 16.07.2561 อ่านจำนวน 85 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000