หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์แสดงความยินดีกับ อ.ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัพเดท 16.10.2561 อ่านจำนวน 19 ครั้งขอเชิญ "ล่องล้านนา" 20 กันยายน นี้ ที่ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน #การประชุมวิชาการระดับชาติ ร่วมภาคภูมิใจไปกับ ภาษา วรรณคดี ประเพณีพิธีกรรมวัฒนธรรมดนตรี สู่วิถีการท่องเที่ยว

อัพเดท 14.09.2561 อ่านจำนวน 83 ครั้งสารพัดเมนูมีประโยชน์จาก "ปลาทับทิม" หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์รอบรู้เรื่องอาหารปลอดภัย ฉบับวันที่ 6-9 กันยายน 2561 ปีที่ 41 ฉบับที่ 5077 ได้เผยแพร่บทความของคุณประมวล ทรายทอง นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เรื่อง สารพัดเมนูมีประโยชน์จาก “ปลาทับทิม”

อัพเดท 12.09.2561 อ่านจำนวน 88 ครั้งประชาสัมพันธ์ : การสัมมนา "เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไขมันและกรดไขมัน และอาหารปลอดภัยไร้ไขมันทรานส์" ในงาน Thailand Lab International 2018 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา [Conference MR 222] ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ส่งที่อีเมล์ ifrpkk@ku.ac.th

อัพเดท 11.09.2561 อ่านจำนวน 117 ครั้งมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกัน ดูแลรักษาความสะอาด และสภาพแวดล้อมภายในสถาบันฯ ในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ปี 2561 ณ อาคารอมรภูมิรัตน

อัพเดท 10.09.2561 อ่านจำนวน 95 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000