หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และคณะ ร่วมเสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อ “การขับเคลื่อน เกษตรเพื่ออาหารและการท่องเที่ยว” ณ จังหวัดกระบี่

อัพเดท 20.08.2561 อ่านจำนวน 2 ครั้งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2561 ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2561 ณ ชั้น G อาคารอมรภูมิรัตน

อัพเดท 13.07.2561 อ่านจำนวน 83 ครั้งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ดร.ดาลัด ศิริวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 10 (Food Innovation Contest 2018) จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านนวัตกรรมอาหารของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอ...

อัพเดท 13.07.2561 อ่านจำนวน 53 ครั้งกระทรวงแรงงาน ยกระดับกุ๊กไทยสู่สากล จับมือ 16 หน่วยงาน ดันครัวไทยสู่ครัวโลก

อัพเดท 13.07.2561 อ่านจำนวน 34 ครั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "การประกอบอาหารไทยและการบริหารจัดการร้านอาหารไทย ระดับมืออาชีพ" รุ่นที่ 50 ภายใต้โครงการ "พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อป้อนธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก" โดย ดร.ดาลัด ศิริวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน กล่าวรายงาน และดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิ...

อัพเดท 13.07.2561 อ่านจำนวน 83 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000