หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การอบรมออนไลน์ ผ่านช่องทาง Webex หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม และการยืดอายุการเก็บ โดยมี ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 223

อัพเดท 22.06.2564 อ่านจำนวน 29 ครั้งสวพ.มก. เปิดสมัครขอรับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจ และแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=66242

อัพเดท 07.06.2564 อ่านจำนวน 44 ครั้งประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสัมมนา Industrial session : อนาคตของอุตสาหกรรมกลิ่นรสในประเทศไทย ในงาน Food Innovation Asia Conference (FIAC) 2021 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน นี้ เวลา 13.00 น. ร่วมรับชมผ่าน Facebook Live Foodinnopolis ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) https://forms.gle/xBoyVwpYB9LNtUzq7

อัพเดท 07.06.2564 อ่านจำนวน 51 ครั้งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (Informa Markets) ผู้จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2021 (ProPak Asia 2021) งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค และเครื่องอุปโภคบริโภค แห่งภูมิภาคเอเชีย จัดเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “"Academic service for ready meals/packaged foods devel...

อัพเดท 08.06.2564 อ่านจำนวน 105 ครั้ง"สีธรรมชาติทางเลือกแห่งอนาคต" หัวข้อแรกของ KU-FIRST Webinar: Food Safety and Nutrition Security Series เว็บบินาร์ เสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย โภชนาการมั่นคง โดยศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) จะมีขึ้นวันที่ 10มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 - 15.45น. ลงทะเบียนได้แล้วที่ https://forms.gle/6ZrrwbsvtgLLbq7W6

อัพเดท 04.06.2564 อ่านจำนวน 88 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000