หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหารโดยใช้ผลิตผลโครงการหลวง โดย คุณสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม และคุณอัญชนา กำลังหาญ เชฟจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

อัพเดท 22.08.2562 อ่านจำนวน 3 ครั้งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันค้นคว้าฯ โดยมี รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมจ่ามงกุฎ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัพเดท 09.08.2562 อ่านจำนวน 13 ครั้งวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ดร.ดาลัด ศิริวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) ครบรอบ 28 ปี โดยมี ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

อัพเดท 04.08.2562 อ่านจำนวน 43 ครั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ฉบับที่ 22472 หน้า 7 (ล่าง) ได้เผยแพร่ข่าว “กากมะพร้าวเหลือทิ้งมิไร้ค่าแปรรูปได้สารพัด” ผลงานวิจัยของนายประมวล ทรายทอง นักวิจัยในโครงการวิจัยน้ำหางกะทิและกากมะพร้าวที่เหลือทิ้ง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับทุนวิจัยจากเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานพัฒน...

อัพเดท 04.08.2562 อ่านจำนวน 45 ครั้งเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะเกษตรกรและเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ในกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการผลิตผลไม้ปลอดภัยและได้มาตรฐานครบวงจร (ส่งเสริมการผลิตพืชให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานครบวงจร) จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันฯ โดยมี ดร.พิศมัย ศรีชาเยช น...

อัพเดท 04.08.2562 อ่านจำนวน 30 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000