หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สวม...

อัพเดท 03.07.2563 อ่านจำนวน 5 ครั้งวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีคุณวรางคณา พันธุมโพธิ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ผู้แทนสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ โถงนิทรรศการหน้าห้องประชุม ๑ – ๓ ชั...

อัพเดท 02.06.2563 อ่านจำนวน 74 ครั้งวันนี้ขอเสนอ วิธีการทำ "สับปะรดอบแห้ง" โดย ดร.พิศมัย ศรีชาเยช นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำทานก็ได้ ทำขายก็ดี ท่านใดสนใจลองคลิกเข้าไปรับชมกันได้เลย

อัพเดท 02.06.2563 อ่านจำนวน 50 ครั้งประกาศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

อัพเดท 02.06.2563 อ่านจำนวน 575 ครั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 คุณวรางคณา พันธุมโพธิ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป และดร.พิศมัย ศรีชาเยช นักวิจัย ชำนาญการ ร่วมประชุมแนวทางสร้างความร่วมมือในการผลิตแป้งมันสำปะหลังกับ คุณกิตติพงษ์ จิตชยานนท์กุล บริษัท ยิ่งเจริญทรัพย์ทันใจ 999 จำกัด คุณอักษร แจ่มศรี ผู้บริหารบริษัทพลวรรธน์ ฟู้ดส์ จำกัด ในการพัฒนาผ...

อัพเดท 26.05.2563 อ่านจำนวน 80 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000