หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 48 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันฯ..

อัพเดท 14.12.2561 อ่านจำนวน 6 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 5 อัตรา

อัพเดท 22.11.2561 อ่านจำนวน 105 ครั้งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหารและนักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วม รับเสด็จพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรับพระราชทานของที่ระลึกในงานแสดงผลงานวิจัย “วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2561” นำโดย รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการ นางวรางคณา พันธุมโพธิ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและวิเทศสัมพัน...

อัพเดท 15.11.2561 อ่านจำนวน 64 ครั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "ซาลาเปาแฮนด์เมด 5 ไส้ ทำง่าย กินง่าย สไตล์ญาธิป" ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม โทร 02 9428629 - 35 ต่อ 1223

อัพเดท 15.11.2561 อ่านจำนวน 71 ครั้งเมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561 คณะทำงานเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาข้าวเหนียวและชาวนาไทยในลุ่มน้ำโขง ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานความร่วมมือจาก 3 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 1) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ 3) ประเทศไทย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มูลนิธิสวิตา, ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,คณะอุตสาหกร...

อัพเดท 15.11.2561 อ่านจำนวน 61 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000