หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้จำนวน 5 อัตรา

อัพเดท 09.12.2562 อ่านจำนวน 227 ครั้งร่วมรับฟังคำแนะนำการให้บริการเพื่อสนับสนุนการวิจัย เช่น Scifinder, Turnitin, Mendeley และ EndNote

อัพเดท 14.11.2562 อ่านจำนวน 85 ครั้งรายการ ทำได้ใช้เป็น นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ "คุณค่าอาหารหมดอายุ" ออกอากาศ ช่อง 7 เอชดี (Channel 7 HD) โดยมี ดร.พิศมัย ศรีชาเยช นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป เป็นผู้ให้การสัมภาษณ์

อัพเดท 14.11.2562 อ่านจำนวน 51 ครั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คุณวรางคณา พันธุมโพธิ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ และดร.พิศมัย ศรีชาเยช นักวิจัย ชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการสำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็น

อัพเดท 13.11.2562 อ่านจำนวน 48 ครั้งรศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประชุมหารือความร่วมมืองานวิจัยร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

อัพเดท 12.11.2562 อ่านจำนวน 47 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000