หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 งานบริหารและธุรการ > หน้าหลัก > งานบริหารและธุรการ

 
งานบริหารและธุรการ
 
 
นายปิติศักดิ์ ยลวิลาศ

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค  
อีเมล์ ifrpsy@ku.ac.th  
เบอร์โทร 02 9428629-35 (1114)  

       
         
น.ส. จิณณะ หงษ์ขจร

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป  
อีเมล์ ifrjph@ku.ac.th  
เบอร์โทร 02 9428629-35 (0)  

       
         
นายรุ่งโรจน์ สุขสุเมฆ

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  
อีเมล์ ifrrrs@ku.ac.th  
เบอร์โทร 02 9428629-35 (1216)  

       
         
นายชูชาติ แตงอ่อน

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  
อีเมล์ ifrcht@ku.ac.th  
เบอร์โทร 02 9428629-35 (1114)  

       
         
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000