หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 โรงงานผลิต 1 > หน้าหลัก > ฝ่ายโรงงานผลิต 1

 
ฝ่ายโรงงานผลิต 1
 
นายวรพล เพ็งพินิจ

ตำแหน่ง วิศวกร  
  ผู้จัดการโรงงานผลิต 1  
อีเมล์ ifrwrp@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1113)  

       
         
น.ส.ธารินทร์ กำไร

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  
อีเมล์ tharin-kum@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1113)  

       
         
นางสุธาทิพย์ ดวงใจ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  
อีเมล์ ifrstd@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1113)  

       
         
         
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000