หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 โรงงาน 2 > หน้าหลัก > ฝ่ายโรงงาน 2

 
ฝ่ายโรงงาน 2
 
น.ส.มณี นุ้ยพันธ์

ตำแหน่ง พนักงานผลิตทดลอง  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (122)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
   
 
       
 
นายวิรัช บูรณ์โภคาิ

ตำแหน่ง พนักงานผลิตทดลอง  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (122)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
   
 
       
         
นายวิรัช บูรณ์โภคา

ตำแหน่ง พนักงานผลิตทดลอง  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (113)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
   
 
       
         
นางศรัณย์ลักษณ์ โลทัง

ตำแหน่ง พนักงานผลิตทดลอง  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (122)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
   
 
       
         
นายศักดา พึ่งทวี

ตำแหน่ง พนักงานผลิตทดลอง  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (122)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
   
 
       
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000