หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 



โรงงาน 2 > หน้าหลัก > ฝ่ายโรงงาน 2

 
ฝ่ายโรงงาน 2
 
นายสมมาตร อินทร์โคกสูง

ตำแหน่ง พนักงานผลิตทดลอง  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (122)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
   
 
       
 
นางสุภาพ เผ่ากุ่ม

ตำแหน่ง พนักงานผลิตทดลอง  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (122)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
   
 
       
         
นายโสภณ พงศ์สุทธิยาศรี

ตำแหน่ง พนักงานผลิตทดลอง  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (113)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
   
 
       
         
นางอนงค์ อวนศรี

ตำแหน่ง พนักงานผลิตทดลอง  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (122)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
   
 
       
         
นางอุดม สอาด

ตำแหน่ง พนักงานผลิตทดลอง  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (122)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
   
 
       
         
นายวรพล เพ็งพินิจ

ตำแหน่ง วิศวกร  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 29428629-35 (113)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
   
 
       
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000