หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 โรงงานผลิต 2 > หน้าหลัก > ฝ่ายโรงงานผลิต 2

 
ฝ่ายโรงงานผลิต 2
 
นายภูวิษณุ์ โพธิสุข

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  
  ผู้จัดการโรงงานผลิต 2  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (117)  

       
         
         

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000