หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 โรงงานผลิต 2 > หน้าหลัก > ฝ่ายโรงงานผลิต 2

 
ฝ่ายโรงงานผลิต 2
 
นาย พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงผลิต 2
นักวิจัย ชำนาญการ
 
อีเมล์ ifrpisut@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 ต่อ (1616)  
ความเชี่ยวชาญ - การผลิตและฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะปิดสนิทด้วยความร้อน
(Thermal Processing)
- กฎหมายด้านความปลอดภัยของอาหาร
- การพัฒนาระบบคุณภาพโรงงานด้วยระบบ GMP และ HACCP
 

   
 
       
         
น.ส.ดาลัด วัฒนสิน

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  
อีเมล์ dalad.w@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 ต่อ (1117)  
       
         

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000