หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง > หน้าหลัก > ฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง

 
ฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง
 
น.ส.สุนิสา ด่านกระโทก

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (103)  

   
   
 
       
 
น.ส.สุภัคดี นำพา

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (103)  

   
   
 
       
         
นางอุริส ทองกวาว

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (103)  

   
   
 
       
         
นางสงกรานต์ ไชยริปู

ตำแหน่ง พนักงานผลิตทดลอง ส 2  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (103)  

   
   
 
       
         
นางสมศรี แอบโคกสูง

ตำแหน่ง พนักงานผลิตทดลอง ส 2  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (103)  

   
   
 
       
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000